facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

stuklo_678x410_crop_478b24840a
07.11.2019 18:30

Дипломни проекти на студенти от МП „Архитектура“

Съюз на архитектите в България  - САБ, гр. София, ул. „Кракра“ №11

Организатори:
департамент „Архитектура“

Ръководители:
проф. д-р арх. Георги Георгиев,
проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

Екип:
ас. арх. Петър Петров, арх. Митко Анатолиев и студенти от департамент „Архитектура“

Участници:
Дипломанти от МП „Архитектура“


Изложбата е посветена на 10-годишнината от създаването на МП „Архитектура“ и ще представи резултатите от архитектурното образование в НБУ.