facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

arh-izlojba_678x410_crop_478b24840a arh-izlojba-1_678x410_crop_478b24840a
13.11.2019 13:00

IX-та Годишна изложба Арх&УрБаН’2019 „Модерност и устойчивост – 100 години БАУХАУС“ на студентите по архитектура в НБУ и алумните

Корпус 2, Коридорно пространство, 5 и 7 етаж

Организатор:

Департамент „Архитектура“

Ръководители:
Проф. д-р арх. Георги Георгиев,
д-р арх. Миряна Йорданова

Екип:
Проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р инж. арх. П. Столаров, гл. ас. д-р арх. Весела Попова, гл. ас. д-р арх. Кл. Иванов, ас. арх. Д. Тилев, гл. ас. д-р арх. Г. Стефанова, д-р арх. Св. Андрейчин, арх. П. Петров, гл. ас. д-р арх. П. Рилски, доц. д-р арх. А. Аврамова, доц. д-р  ланд. арх. В. Найденова, М. Колчева, студентка


Участници:
Студенти от IІ-VI курс, Деп. „Архитектура“, алумни

IX-тата годишна изложба Арх&УрБаН’2019 се посвещава на 100-годишнината на БАУХАУС и се провежда в чест на 10-годишнината от създаването на магистърската програма „Архитектура“ в Нов български университет. Осъществява се с подкрепата на МФ и ФБО. Изложбата има голямо значение за утвърждаването на архитектурната програма на НБУ в семейството на висшите училища по архитектура в страната, както и за формирането на нейната идентичност като част от идентичността на НБУ.

Годишната изложба допринася за повишаването на качеството на обучението и творческото развитие на студентите и стимулира публичната изява на студентите по архитектура и алумните.

IX-тата годишна изложба Арх&УрБаН’2019 представя широка панорама от теми и проекти, разработвани в МП „Архитектура“ – градско планиране, архитектура на сгради и пространства, реконструкция и адаптация, нови тенденции в технологиите в областта на зелената архитектура, нулеви вредни емисии и т.н.