facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

archinova_678x410_crop_478b24840a
28.07.2023 11:38

Кои са членовете на журито в направление „Архитектура“ на Archinova Architecture Awards 2023

Партньори в архитектурния конкурс са Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Съюз на ландшафтните архитекти, Съюз на урбанистите в България, УАСГ, НБУ, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше строително училище „Любен Каравелов“ и други

ka6tata.com

Снимка: archinova.bg