facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

renov-building-in-winter-copy_678x410_crop_478b24840a
13.05.2015 13:30

Мениджмънт на жилищните сгради - актуални тенденции и роля на образованието

Семинар с международно участие

Корпус 1, зала 20

 

Организатори:
департамент „Архитектура“
департамент „Бизнес администрация“
УНСС - Бизнес факултет, катедра „Недвижима собственост“

 

Водещи:
проф. Пади Грей, Professor Paddy Gray MSc, FRICS, FCIH, University of Ulster, UK,
Марио Понте – управител на Едом БГ ООД,
проф. д-р Йорданка Йовкова - ръководител на катедра „Недвижима собственост“ в УНСС; декан на Бизнес факултет в УНСС
доц. д-р арх. Георги Георгиев - ръководител на департамент „Архитектура“

 

Модератори:
доц. д-р арх. Георги Георгиев, департамент „Архитектура“, НБУ
доц. д-р Иван Боевски, департамент „Бизнес администрация“, НБУ

 

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Архитектура“ и департамент „Бизнес администрация“

Събитието е посветено на актуалните проблеми на управлението на жилищните сгради и възможностите на образованието за изграждане на експертен капацитет в жилищния сектор.

Известни са тежките проблеми, които стоят пред българското жилище – най-вече в големите градове:

- амортизиран жилищен фонд, предимно в сградите в етажна собственост в резултат на дългогодишна липса на адекватно управление и поддръжка,
- нисък комфорт на обитаване и високи експлоатационни разходи,
- невъзможност за мащабен старт на енергийно ефективно обновяване на апартаментните жилищни сгради.

Практиката в страните с развит жилищен пазар и ефективно функциониращ жилищен фонд показва необходимостта от:

- изграждане на подходяща законова регламентация за поддържане и управление на жилищните сгради,
- изграждане на необходимите институции– държавни и частни, които да осъществяват дейностите в жилищния сектор,
- изграждане на капацитет за подготовка на експерти в жилищния сектор.

Семинарът ще се състои от две части:

А. Жилищна политика в страните от Европeйския съюз, представена от лектори от Великобритания и Италия;
Б. Висшето образование в България за по-добър мениджмънт на жилищните сгради

Пади Грей (Paddy Gray) е професор по жилищна политика в Университета в Ълстър, Великобритания. Притежава дългогодишен изследователски опит с повече от двеста публикации по въпроси, свързани с жилищната политика. Гост-професор в Университета в Хонг Конг. Гост-професор по управление на недвижими имоти в Университета Спиру Харет, Румъния.

Марио Понте има опит в управлението на етажна собственост в Италия. От 10 години живее в България и Италия. Основава през 2013 г. компанията Едом БГ ООД, което предлага услуга „професионален домоуправител“.

Проф. д-р Йорданка Йовкова е основател на специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС, София. Тя е с дългогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на финансиране на бизнеса, финансиране и инвестиции в недвижими имоти, алтернативни инвестиции,теория на инвестирането и инвестиционен бизнес мениджмънт, международно инвестиране в недвижими имоти, оценяване на недвижими имоти, управление на портфейли от имоти.

Доц. д-р Георги Георгиев е ръководител на департамент „Архитектура“ в НБУ, ръководител на проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“ – Департамент „Архитектура“ на НБУ.

Доц. д-р Иван Боевски е преподавател от департамент „Бизнес администрация“ на НБУ