facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

1432913006_678x410_crop_478b24840a
05.06.2015 10:00

Мениджмънт на жилищните сгради в режим на етажна собственост

Семинар с международно участие

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатори:
департамент „Архитектура“
департамент „Бизнес администрация“

Водещи:
доц. д-р арх. Георги Георгиев – ръководител на департамент „Архитектура“
г-н Йозас Антанайтис – Президент на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва

Модератори:
доц. д-р арх. Георги Георгиев
доц. д-р Иван Боевски – преподавател в департамент „Бизнес администрация“

Участници:
студенти и преподаватели от департаменти „Архитектура“ и „Бизнес администрация“
делегация на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва

Събитието е посветено на въпросите на управлението и поддръжката на жилищните сгради в режим на етажна собственост в контекста на европейския опит в тази област.

* законова регламентация за поддържане и управление на жилищните сгради,
* необходими институции – държавни и частни, които да осъществяват и регулират дейностите по управлението и поддръжката на жилищния сектор,
* изграждане на капацитет за подготовка на експерти в жилищния сектор.

Г-н Йозас Антанайтис е президент на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва.
Камарата по поддръжка и управление на жилищата в Литва координира дейностите на национално и международно нива и представлява интересите на своите членове – собственици на жилища и етажни собствености в страната. Тя защитава правата на тези собственици, подпомага управлението и поддръжката на жилищните сгради, осъществява контрол върху дейностите, както и подпомага развитието на нормативната рамка, професионалната подготовка и обучение на необходимите професионалисти в сектора.