facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

new-library_678x410_crop_478b24840a
18.01.2021 11:20

Публична лекция „Новата библиотека като архитектурна забележителност“

Свободен достъп в Moodle

Организатор:

департамент „Архитектура“
ас. д-р арх. Виолета Шатова

Лектор:
ас. д-р арх. Виолета Шатова, департамент „Архитектура“

Участници:
студенти от магистърска програма „Архитектура“ и допълнителна публика със съответните интереси

През последните 2 десетилетия цяла поредица от големи и малки градове, по всички краища на света, издигат нови библиотечни сгради. Архитектурата им е наистина впечатляваща.

Разнообразието на библиотеките, които в момента съществуват, показва как сгради от този вид обединяват най-новите технологии и историята.

Вместо да заплашва традиционната концепция за библиотеката, интеграцията на новите информационни технологии става катализатор, който я трансформира в един по-жизнен интелектуален център. Тази сграда, която днес е комбинация от миналото (печатни колекции) и настоящето (нови информационни технологии), се разглежда с нова перспектива и разбиране.

Съществуват големи и емблематични проекти, но също така има примери и за неизвестни и малки библиотеки, които отговарят на новите тенденции, също много добре.

В лекцията ще бъдат разгледани интересни примери от съвременните библиотеки по цял свят, които свързват хора от различна възраст и култура и се възприемат, не само като дом на книгата, но и като място с по-широко съдържание.