ДепартаментАрхитектура

Актуално

habitat-humanity-huron-valley-future-home_678x410_crop_478b24840a habitat-01_678x410_crop_478b24840a
20.11.2018 10:00

Устойчиво развитие на градовете и жилищните политики – информационен ден

Корпус 2, зала 705

Организатори:
департамент „Архитектура“
Фондация „Подслон за човечеството“ (Habitat for Humanity)

Водещи: 
Минчо Бенов - Национален Директор на фондация „Подслон за човечеството”
Ася Добруджалиева – ръководител проекти във фондация „Подслон за човечеството”

Модератор:
проф. д-р арх. Георги Георгиев

Участници:
студенти от МП „Архитектура“

 

Представяне на глобалните тенденции за устойчиво развитие на градовете и жилищните политики, включително енергийна ефективност на сградите от лектори – експерти с дългогодишен опит на Фондация „Подслон за човечеството”. Habitat for Humanity e световна организация, занимаваща се с подпомагане на устойчивото градско развитие. Българският клон на Habitat for Humanity - Фондация „Подслон за човечеството”популяризира идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока подобряване на жилищни условия. Habitat for Humanity популяризира идеите и принципите на изграждането на устойчиви общности и личностната реализация на хората от тези общности, насърчавайки сътрудничеството на хора от всички обществени групи в партньорство с различни граждански и държавни организации, компании и частни лица.