facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

archinova_678x410_crop_478b24840a
01.08.2023 12:07

Вижте повече информация за членовете на журито в направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда“

Партньори в архитектурния конкурс са Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Съюз на ландшафтните архитекти, Съюз на урбанистите в България, УАСГ, НБУ, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше строително училище „Любен Каравелов“ и други

citybuild.bg
ka6tata.com

Снимка: archinova.bg