ДепартаментАрхитектура

гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова

гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова

e-mail: gstefanova@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:
Архитектура – теория и практика,  интериорен дизайн,  история на изкуството, съвременна архитектура и изкуство.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Цвят и светлина в архитектурата и изобразителното изкуството, музика – класическа и съвременна.

 

Възможности за експертиза в областта на: история и теория на архитектурата, интериорен дизайн.

 

Преподавателски интереси в областта на: история и теория на архитектурата, интериорен дизайн.

 

Образование:  
2014 г. - НБУ, София, Департамент „Дизайн“ - Доктор на науките по професионално направление:  „Изобразително изкуство“ и научна специалност: „Изкуствознание и изобразително изкуство“.
1983 г. – ВИАС (УАСГ), София, Архитектура, магистър
1977 г.  – 22 ЕСПУ „Георги Раковски“, средно образование

 

Членство в организации:
САБ (съюз на архитектите в България)
КАБ (Камара на архитектите в България)
Гражданско сдружение „Щастливеца“ и „Място за бъдеще“  
„Докомомо“ – международна организация за документиране и опазване на модерната архитектура

 

Участие в национални и международни проекти:
2010 г. Проект на ДПП Витоша, НБУ и СГС „Щастливеца“ „Университет на открито“
2012 г. Международен проект на Група цвят –„ Цвят във всички направления“, гр. Велико Търново 06.2012  (международна среща и конференция)
2013 г. „Университет на открито – Чипровци“  - Международен проект на „Място за бъдеще“ със съдействието на Посолството на Франция в България,  CEE Trust  и НБУ.

 

Награди:
Първа награда  на САБ за интериорен дизайн от Второто биенале на българския дизайн, 2011, Шипка 6 за обекти:
„Учебен център на РВД, летище София“ и „Кантора на ЛБДМ, Париж“


По-важни публикации:
2012 - Regard sue l’Est – „Поглед на изток“, френски вестник
Sofia, à la recherche d’un plan d’urbanisme“ („София – в търсене на урбанистичен план“)
2011 – 2012,  „Промяна на пространството със светлина – светлинни кладенци“ в сборник научни доклади на департамент „Дизайн и архитектура“
2014 - „Светлината в архитектурно исторически контекст“ в  сборник  научни публикации  на НБУ 3/2014 на департаменти „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изящни изкуства“

 

Творчески изяви - по-важни изложби:
2010 Откриване на галерия „Амбелиц“,  с. Лозенец - пастели
2013 „Светлина и време“, галерия „Арт Алея“, София - лампа „На  моя учител - Франк Л. Райт“
2013 „Когато изкуството имаше значение“, 2 портрета ала Лемпицка, галерия Степенуулф, София  
2014 – 2015 „Повече сред народа, по-близо до живота“, Триптих: Закуска, обяд и вечеря“, галерия Степенуулф, София


Обществена дейност:
В рамките на „Място за бъдеще“на гражданско сдружение „Щастливеца“ и на „Докомомо“ – международна организация за документиране и опазване на модерната архитектура.