ДепартаментАрхитектура

гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

e-mail:  klivanov@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:
Изследване на промените във функциите на сградите като генератор на нови архитектурни решения и форми.
Адаптация, обживяване и социализация на съвременни руини и сгради в неравностойно положение.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Жилищни сгради – еднофамилни и апартаментни сгради и жилищни комплекси.
Архитектурно проектиране и компютърни технологии. Информационни модели на сградите и нови архитектурни форми (BIM - Building information modeling).

 

Възможности за експертиза в областта на:
Адаптация, рехабилитация и социализация на съществуващи сгради.
Жилищни сгради и комплекси.
Съвременни компютърни технологии в архитектурното проектиране.

 

Преподавателски интереси в областта на:
Опазване на архитектурно наследство.
Жилищни сгради.
Обществени сгради.
Компютърно моделиране.

Образование:  
2014 г. Доктор, Нов български университет, Магистърски факултет, Докторска програма „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
2000 г. Магистър, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Факултет по архитектура
1999 г. Istituto Universitario di Architettura, гр. Венеция, Италия (сега: Università Iuav di Venezia)
Студент по европейска програма „Темпус“
1992 г. Гимназия с преподаване на западни езици, гр. Пловдив (сега: Езикова гимназия „Пловдив“)

Участие в национални и международни проекти:
2010 Проект „Реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ и къща-музей „Анани Явашов“ в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие“ . Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. , компонент 3 „Културна инфраструктура“ , гр. Разград.

Награди:    
2011 Първа награда – Международен конкурс „Hands on Door Handles“, гр. Милано, Италия. (Участвали 6 209 проекта от 103 страни.)
2007 Втора награда – Национален конкурс–изложба „АрхИдея 2007“, гр. София, категория „Реконструкции“. (Първа награда не е присъдена.)
2006 Първа награда и възлагане – Национален конкурс  „Реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Проф. Илия Петров““, гр. Разград
2006 Първа награда – Национален конкурс–изложба „АрхИдея 2006“, гр. София, категория „Реконструкции“.
2005 Номинация – Международен конкурс „LivingBox – Prefabricated Living Unit“, Италия. (Класиране сред първите 50 проекта. Участвали 1 048 проекта и 2 570 участници от 65 страни.)
1999 Студент на годината на Архитектурен факултет за 1999 г. – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София
1999 Почетна диплома и медал – Национален преглед на българската архитектура 1997-1999 (Като член на колектив с ръководител арх. Т. Серафимов.)


По-важни публикации:
Научни публикации
Иванов, Климент. „Архитектурни намеси в (под)покривни пространства“.  — В: Сборник научни публикации  на Департаментите „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изящни изкуства“, брой 4. София: Изд. на Нов български университет, 2015.
Ivanov, Kliment. „’Green cities’: preservation, renovation and revitalization of emblematic urban areas through sustainable government and development” [Анотиран доклад]. — В: Spring University ‘Europe on the Go: Citizen Empowerment and Sustainable Development’, гр. Чипровци, България, 2014.
Иванов, Климент. „Феноменът „Съвременни руини“.  — В: Сборник научни публикации  на Департаментите „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изящни изкуства“, брой 3. София: Изд. на Нов български университет, 2014.
Иванов, Климент. „Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите“.  — В: Сборник научни публикации  на Департаментите „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изящни изкуства“, брой 3. София: Изд. на Нов български университет, 2014.
Иванов, Климент. „ArchiCAD стимулира творческия подход“.  — В: Списание „CIO“, брой 9, 2007.

Публикации на архитектурни и дизайнерски проекти

2013 Списание „House Beautiful”, брой 111/март, Турция
2011 Международен интернет портал „Designboom“
2011 Международен интернет портал „Designboom“
2011    Международен интернет портал „Аrchitizer“, http://architizer.com/projects/imperatorskaya-korona/
2011    Международен интернет портал „Аrchiportale“, http://www.archiportale.com/news/2011/06/design-trends/concluso-il-concorso-hands-on-door-handles-di-colombo-design_22982_39.html
Международен интернет портал „Colombo Design Advanced CDAD” http://www.colomboadvanced.it/post/6072043070#disqus_thread
2011    Списание „Abitare”, брой 013, България
2011    Списание „MD”, брой 3, България
2011    Бюлетин на Камара на архитектите в България, Регионална колегия София-град, брой 334    http://www.kab-sofia.bg/component/ content / article/334 - nash-arhitekt-sas-svetovna-nagrada-za-dizain
2008      Списание „Още за къщата”, брой 11, 2008.
2008      Списание „Още за къщата”, брой 09, 2008.
2008      Списание „Хубавите къщи”, брой 05, 2008.
2008      Списание „Хубавите къщи”, брой 03, 2008.
2008      Списание „Идеален дом”, брой 146/юли, 2008.
2008      Списание „Интериор и пазар”, брой 016, 2008.
2006      Списание „Още за къщата”, брой 09, 2006.
2006      Списание „Още за къщата”, брой 07, 2006.
2006      Списание „Хубавите къщи”, брой 03, 2006.
2006      Списание „Хубавите къщи”, брой 01, 2006.
2005      Международен интернет портал „Edilportale”, http://www.edilportale.com/livingbox/Scheda_Progetto.asp?IDF=5342&IDP=50763

Творчески изяви (изложби и др.):
2013      Седмица на дизайна Милано 2013 (Milan Design Week 2013), Fuorisalone Sarpi Bridge — Oriental Design Week, гр. Милано, Италия.
2011      2-ро Биенале на българския дизайн 2011, гр. София.
2008      Национален конкурс–изложба „АрхИдея 2008“, гр. София.
2007      Национален конкурс–изложба „АрхИдея 2007“, гр. София.
2006      11-то Световно триенале на архитектурата "Интерарх 2006"
2006      Национален конкурс–изложба „АрхИдея 2006“, гр. София.
1999      Национален преглед на българската архитектура “Изложба - конкурс за архитектурни проекти 1997-1999”, гр. София. (В колектив.)
1999      Архитектурно изложение “Градът ‘99”, Пловдивски панаир, гр. Пловдив.