ДепартаментАрхитектура

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

e-mail: pstolarov@nbu.bg

Академична длъжност: професор
Почетен професор на Нов български университет

 

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:
Строителство в контекст, реконструкция и обновяване на обществените пространства, сградите и градоустройствените ансамбли.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Обществени сгради, ваканционна архитектура, специализирани зони, паметници на културата и новите технологии в строителството със следните патенти:
- 06/2010: Patent № US 7, 744, 160 B2 USA;
- 10/2008: Patent № US 7, 437, 859 B2 USA;
- 01/2004: Patent № 101 64 559 Bundesrepublik Deutschland;
- 01/2001: Urkunde über die Eintragung in das Musterregister № 4 01 00 199.7 BRD;
- 11/2004: Патент № 64334 В1, № 105827 България;
- 11/2004: Патент за изобретение № 64333 В1, № 106277 България;
- 12/2001: Patent № AU20024078  - Australia;
- 07/2001: Свидетелство за промишлен дизайн (19) BG (11) 4192 България.


Възможности за експертиза в областта на:

Архитектурното, градоустройствено и териториално-устройствено проектиране; дизайн, нови технологии и иновации в областта на строителството и архитектурата.
    

Преподавателски интереси в областта на:

 - Реконструкция, обновяване и адаптация на обществени пространства и сгради;
 - Строителство в контекст;
 - Специализирани зони;
 - Ваканционна архитектура;
 - Обществени сгради;
 - Нови технологии в строителството;


Образование: 

- Докторантура в БАУХАУС Университет Ваймар (HAB - Weimar), Германия;
- Архитектура: УАСГ - София (ВИАС);
- Езикова гимназия с преподаване на немски език - София.


Членство в организации:

- Инициатор и основател на DOCOMOMO - България към ЮНЕСКО и почетен член на организацията;
- Член на DOCOMOMO - International;
- Член на Камарата на архитектите в Германия;
- Член на Съюза на архитектите в България;
- Член на Камарата на архитектите в България;    
- Асоцииран член на секция „Монументални изкуства“ към Съюза на българските художници;
- От 2004 г.  – членство в „Who is who“ – Германия;


Участие в национални и международни проекти:

Международни проекти /избрано/:
 - 2015 г. - участие в XIV World Triennial of Architecture „INTERARCH 2015“ (May, 17  - 20, 2015) Sofia с доклад на тема: „Three fundaments of architectural education“;
 - 04.03. - 08.03. - 2013 г. - проект и провеждане на работна седмица към Академично Архитектурно Ателие „София - културна столица на Европа 2019“ на проф. арх. Даниел Либескинд, финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ;
- 02/2011 - Щанд БУЛДЕКОР на Euroshop 2011 в Дюселдорф, Германия;
- 10/2000 - ОРГАТЕК, Кьолн, Германия - Колекция от офис мебели, дизайнерска разработка;
- 1995 - 1998: Реконструкция на сгради от периода Gründerzeit в Лайпциг/Германия: ул. Фердинанд Ласал 8; ул. Фердинанд Роде 28; ул. Фердинанд Ласал 15; ул. Фердинанд Ласал 6; ул. Хайдн 12; ул. Функенбург 16; ул. Фердинанд Ласал 13 – реализации;
- 1996 - 1997: Реконструкция на сгради от периода Gründerzeit в Щутгарт/Германия: ул. Пишек 53 - реализация;
- 1994: Проект за жилищен комплекс ЛАУРЕАТ ИНТЕРАРХ 1994, Десау, Германия;
- 1991/1998: Лудвигсбург/Германия Разширение на Окръжната спестовна каса с проф. Цабел – реализация;
- 1991 - 1992: Маями/САЩ, Саниране, преустройство и обзавеждане на хотел в ART DECO DESTRICT - реализация;
- 1991: Щутгарт, Конкурс за преустройство на територията на Сточната гара – конкурсен проект с проф. Лутц -  III. награда;
- 1990/1992: Бургтан музей - реализация;
- 1989/1990: Бад Залцуфлен/Германия, Сграда на фирмата „Kорда ладенбау“ - Управление - реализация;
- 1979: Ерфурт/Германия, Конкурс за Градска зала Ерфурт в колектив с проф. Щар – най-висока, II.  награда;
- 1978:  Хайлигенщат/Германия, Конкурс за преустройство на градския център в колектив – II.  награда;
- 1977: Бад Лангензалца/Германия, Преустройство на градския център ръководител на колектив – II.  награда;
- 1975/1979: Москва, Български изложбен павилион в колектив – реализация.

 

Национални проекти /избрано/:
- 2014: Детска градина с информационен център - Бояна, София;
- 2014: Галерия и арт център - Бургас;
- 11/2010: Обемно градоустройствено решение на района на централен парк Арена Бургас, главен проектант в „ППП Консорциум“;
- 12/2009: Конкурс за идейна концепция на мост и на мостово пространство при морски парк кв.2, най-висока, III. награда, „ППП Консорциум“;
- 12/2008: Национален преглед на българската архитектура 2008 САБ, КАБ, грамота и плакет за Градоустройствено решение на територията на Елкабел, гр. Бургас – конкурсен проект, автори: „ППП Консорциум“, арх. Йовчев, арх. Столаров и колектив;
- 2007-2008: Проект за търговска и офис сграда в кв. 2 УПИ 1 – 19 – Гр. парк, гр. Бургас, главен проектант в „ППП Консорциум“;
- 1984/1986: гр. София, награда на град София за Комплекс от магазини „Валентина“ и „Рила“ на бул. Витоша;
- 1984/1986: гр. Габрово, Пешеходна зона на града - обзавеждане, реклами, настилки, оцветяване, осветление, силуети, с колектив – най-висока награда от конкурса, възлагане и реализация;
- 1984/1985: гр. София, Музей към Боянската църква - Световна листа на културното наследство на ЮНЕСКО – реализация;
- 1981/1983: гр. София, Централен дом на учителя. Голямата награда на публиката на Международното Бианале на Архитектурата;
- 1976: гр. София, Системата от пешеходни пространства в центъра на град София, ръководител на колектив, I. награда;  
- 1975: гр. София, Архитектурен конкурс за детски площадки за игра, ръководител на колектив – II. награда;
- 1974: гр. София, Архитектурен конкурс за Младежки клуб, ръководител на колектив - откупка;


Награди:

• Отличени проекти с награди:
- 12/2009: Конкурс за идейна концепция на мост и на мостово пространство при морски парк кв.2, най-висока, III. награда, „ППП Консорциум“;
- 1994: Проект за жилищен комплекс ЛАУРЕАТ ИНТЕРАРХ 1994, Десау, Германия;  
- 1991: Щутгарт, Конкурс за преустройство на територията на Сточната гара – конкурсен проект с проф. Лутц -  III. награда;
- 1981/1983: гр. София, Централен дом на учителя. Голямата награда на публиката на Международното Бианале на Архитектурата;  
- 1979: Ерфурт/Германия, Конкурс за Градска зала Ерфурт в колектив с проф. Щар – най-висока, II.  награда;
- 1978:  Хайлигенщат/Германия, Конкурс за преустройство на градския център в колектив – II.  награда;
- 1977: Бад Лангензалца/Германия, Преустройство на градския център ръководител на колектив – II.  награда;  
- 1976: гр. София, Системата от пешеходни пространства в центъра на град София, ръководител на колектив, I. награда;  
- 1975: гр. София, Архитектурен конкурс за детски площадки за игра, ръководител на колектив – II. награда;   

 

По-важни публикации:
Столаров, П. „Сгради и обществени пространства“, 2014 г., издание на НБУ
30.09- 06.10.2013 г. Строителство Градът - бр. 36;
24.06.-01.07.2013 г. Строителство Градът - бр. 25;
17.06 - 24.06.2013 г. Строителство Градът - бр. 24;
2013 г. сп. „Университетски дневник“, бр. 4/2013 г.;
08/09/2008 в. Дневник, интервю за „Строежите по Черноморието показват, че не сме се поучили от чуждите грешки“;
07/12/2009 в. Черноморски фар, статия „Санират мостика през 2010”;
29/08/2008 в. Морски дневник, статия „Омега център ще предлага луксозни офиси и магазини“;
27/05/2008 в. Черноморски фар, статия „Хотел, офиси и 35 000 места в Черноморец Арена;
27/05/2008 в. Бургас 24 часа, статия Нов Мегакомплекс за 1 млрд.лв;
27/05/2008 в. Ч.ф. Спорт, статия „Наливат 450 млн. евро в Черноморец Арена“;
27/05/2008 в. 24 часа – статия Събев вади 1 000 000 000 за стадион;
27/05/2008 в. Днес и утре – Бургас, статия „Представиха Мегапроекта „Черноморец Арена“;
27/05/2008 в. Морски труд Бургас, статия Черноморец Арена“; 
01/2002 – сп. Архитектура, статия Архитектурата на Пеньо Столаров в България и в Германия;
03/2002 – сп. A M C, статия СТОЛАРОВ 55;
10/2000 – Sofia, 120 years as capital of Bulgaria, Published by The Bulgarian Academy of Sciences with the co–operation of The Municipality of Sofia. 2001, p. 536 - 543;
10/2000 – ORGATEC JOURNAL – Natürliche Eleganz (Естествена елегантност);
01/1998 – Der Architekt Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten BDA – Bulgarien – eine Architektur der Toleranz (Архитектът – България- Aрхитектура на толерантността);
09/1996– Conference Proceedings 4. Internationale Konferenz do-co, mo.mo in Bratislava, Projects of European architecture students for the "future Bauhaus" competition – Проекти на европейските студенти по архитектура за конкурса „Бъдещето на Баухаус“;
1994 – Dokumentation DVA, Stuttgart, Herausgegeben von Pilkington Deutschland GMBH – Penjo Stolarov: Vom virtuellen Raum zum Apfelbaum – p. 24 to 37 - European architecture students competition;
1992/93 – Oт виртуалното пространство към ябълковото дърво;
05–06/1987 – Architecture and Society, In search of context (6) - The Pritzker Prize Won by Gottfried Boehm, p. 238 – 243 Reception Building Boyana Bulgaria; Deputy Editor-In-Chief and Executive Editor of the Issue: Penyo Stolarov; Graphic Design: Penyo Stolarov (Архитектура и общество, В търсене на контекста (6) Наградата Прицкер за 1986 на Готфрид Бьом, стр. 238 - 243; 2 статии приемна сграда – Боянска църква; Заместник главен редактор, отговорен редактор на броя графично оформление;
01/1987 – „Ladenbau aktuell” – In Bulgarien auf Weltniveau (България на световно ниво – конкурс за пешеходните зони, бул. Витоша - пешеходна зона, търговските площи на Валентина и Рила, подробно разработване на детайлите на интериора);
1978 – Wissenschaftliche Veröffentlichungen der HAB-Weimar - Ein Beitrag zur Discussion der 2. Wissenschaftlichen Konferenz der Bauhaus-Universität Weimar (Научни публикации - Принос към дискусията на 2-та Научна конференция, Баухаус Университет Ваймар);
02/1996 –сп. Архитектура– Екологично жилищно строителство;
09/1994– в. Култура– В търсене на съмишленици;
02/1994 – сп.Архитектура – Декларация;
04/1994 – сп. Архитектура – Бъдещето на Баухаус– Тенденции;
01/1994 – сп. Архитектура – Трите опорни точки на архитектурата;
04/1993 – сп. Архитектура – Архитектурните конкурси – съществен принос за развитието на архитектурата;
01/1988 – в. Култура– Фрай Отто;
01/1988 – сп. Архитектура– Музеят и градът;
05–06/1987 – сп. Архитектура – Архитектурата и духът на времето;
05–06/1987 – сп .Архитектура – Приемна сграда и музей към Боянската църква в София;
04/1987–сп. Архитектура – Търговски комплекси „Валентина“ и „Рила“ на бул. Витоша в София;
04/1987 – в. Култура – Творческо мислене;
10/1985 – сп. Архитектура –Архитектура и Общество - Разговор;
09/1985 – сп. Архитектура – Пешеходната зона на Габрово;
09/1985 – в. Култура – Ново лице;
05/1985 – сп. Архитектура– Архитектурната професия днес и утре;
03–04/1985 – сп. Архитектура – Териториално планиране и художествено оформяне на Национален парк Музей Шипка–Бузлуджа;
07–08/1984 – сп. Архитектура – Дом на учителя в София;
09/1978 – сп. Архитектура - Булевард Витоша като пешеходна зона;
04/1977 – сп. Архитектура - Детски комплекси за игра;     

 

Творчески изяви (изложби и др.):
- 12.05.2015 г.: Съвместно с Областен информационен център - София: представяне на проекти на студенти от департамент „Архитектура“ по темата „Обновяване на обществени пространства и сгради в гр. София“;
- 28.03.2015 г. - Лектор на TEDxNBU 2015: Двигатели на промяната;
- 22.01.2015 г., Галерия УниАрт на Нов български университет, модератор и водещ на публична лекция на тема „Съвременност и развитие на София: градско развитие“ на главния архитект на гр. София, Петър Диков;
- 12.12.2014 г. - Представяне на книгата „Сгради и обществени пространства“ в САБ и интервю на dir.bg 
-11.12.2014 г. - По повод представянето на книгата „Сгради и обществени пространства“ - интервю с проф. д-р Пеньо Столаров за сутрешния блок на БНТ2;
- 09.12.2014 г. - Интервю за dir.bg „Няма друг такъв град като София“
- 02/2008 - Нова телевизия: интервю с архитект Пеньо Столаров. Разговор за архитектурата.
- 10/2007- БНТ. Неносталгично – филм на БНТ за архитект Пеньо Столаров;
- 07/1999 - БНТ. За предаването „Суматоха“ - представяне на архитект Пеньо Столаров в неговото бюро в Лайпциг/Германия;
- 05/1995 - Елванген/ Германия - филм на БНТ „Празник в Елванген“, с представяне на изложбата на архитект Пеньо Столаров „Параклис на живота“, включена в официалната програма за честването на 24 май в Елванген.

 

Изложби:
- 2012 - Участие в годишната изложба на дружество „Синтез, интериор, дизайн“ към САБ - „Сдружени софийски архитекти“;
 - 2011 – Секция „Монументални изкуства“, СБХ – „Код Кападокия“, участие с три работи, смесена техника върху картон „Усещане за Кападокия“;
 - 2008 - Грамота и плакет за градоустройствено решение на територията на Елкабел на Национален преглед на българската архитектура САБ, КАБ. Автори: арх. Йовчев, арх. Столаров и колектив.
 - 2007 - Берлин/Германия, Берлинска филхармония. Изложба във фоайето на Берлинските филхармоници - „Музика върху хартия“ – Кармина Бурана;  
 - 2005 и 2003 - София, участия в Общата изложба на СБХ – секция „Монументални изкуства“;
 - 10/2002 - Берлин: Изложба „СТОЛАРОВ 55“, UIA Berlin, Congres Design Malerei Architektur 55 (МСА Конгрес 2002 - „Дизайн, Живопис, Архитектура“), включена в официалната програма на конгреса на UIA и открита от президента на UIA-region II в сградата на Българския културен център в Берлин;
- 2000 - Кьолн/Германия, Мострен панаир, ОРГАТЕК, Щанд 059 и прототипи на колекция от офис мебели;
- 1997- Лайпциг/Германия, Търговска камара, Картини и печатни фолия;
- 1996 - Милано/Италия, 19-то Трианале;
- 1996 - Щутгарт/Германия „Работи върху хартия“;
- 1994 - София, Интерарх - Специалната награда на Белгия, Шарлероа за проект за жилищен комплекс в Десау, Германия;
- 1994 - Вайблинген/Германия - Папката на Пеньо - „Работи върху хартия“;
- 1993 - Берлин/Германия, Съвременна Българска Архитектура;
- 1993- Мюнхен/Германия, Съвременна Българска Архитектура;  
- 1986 - Щутгарт/Германия, Награда на Третия международен конкурс за дизайн;
- 1984 - Атина/Гърция, Съвременна българска архитектура;
- 1983 - София, Интерарх, Голямата награда на публиката за Централния дом на учителя в София;
- 1978 - София, Откупка, „Естетика на градската среда“, „Дизайн за град“.


Обществена дейност:

- Инициатор и основател на DOCOMOMO - България към ЮНЕСКО и почетен член на организацията;
- Член на DOCOMOMO - International;
- Член на Камарата на архитектите в Германия;
- Член на Съюза на архитектите в България;
- Член на Камарата на архитектите в България;    
- Асоцииран член на секция „Монументални изкуства“ към Съюза на българските художници;