ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Константин Бояджиев

проф. д-р арх. Константин Бояджиев

e-mail: konstb@abv.bgАкадемична длъжност: професор

Почетен професор на Нов български университет

 

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: съвременна архитектура: история и критика; градоустройство и ландшафт.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: визуални изкуства, интериор, дизайн

Възможности за експертиза в областта на: съвременна архитектура: история и критика; градоустройство и ландшафт.

Преподавателски интереси в областта на: съвременна архитектура: история и критика; градоустройство и ландшафт.

Образование:  
1971 г. архитект ВИСИ (УАСГ) София

Членство в организации:
Съюз на архитектите в България

Участие в национални и международни проекти:
2015 г. Създаване и апробиране на нова специалност „Жилищна политика“ към специалност Архитектура.

Награди:
Два сребърни медала (най-високо отличие) Национални прегледи на българската архитектура, 1992 г. и 1998 г.
Златна значка на БАН
Златна значка на САБ
Почетен професор на НБУ – 2009 г.
Преподавател на годината в НБУ – 2010 г.
Награда „Златен капител“ на САБ – 2012 г.
Награда на Ректора на НБУ – 2015г. (1-ви носител на новоучредена награда)

По-важни публикации:
Бояджиев К. „Постижения на българската архитектура през 20-ти век“ – първа част, списание „Архитектура“ – 2014 г.
Бояджиев К. „Постижения на българската архитектура през 20-ти век“ – втора част, юбилейно издание, 60 години списание „Архитектура“ – 2014 г.
Бояджиев К. „Банката – символ на промяната“ юбилейно издание, 60 години списание „Архитектура“ – 2014 г.
Бояджиев К. Д. Желева „Накъде върви българската архитектура“ юбилейно издание, 60 години списание „Архитектура“ – 2014 г.
Бояджиев К. Архитектурната пластика (книга под печат в Издателска къща „Арх и Арт“).
Бояджиев К. Социалистическият реализъм в архитектурата- докога, колко социалистически и какъв реализъм- сп. Архитектура бр. 6, 2009.
Бояджиев К. Българската архитектура на 60-те години- постиженията на новаторството. сп. Архитект бр. 4 2009.
Бояджиев К. Архитектурата и националното сб. Пространството архитектура Акад. изд. проф. Марин Дринов 2008 стр. 156-176
Бояджиев К. Интериор-история и теория. Седмичник „Български архитект“ юни 2008
Бояджиев К. Писмо до себе си (световен конгрес на МСА- Торино) 2008 бр. 2  стр. 50-55
Бояджиев К. Доклад международна конференция
„Екранните изкуства и XXI век“ Пловдив 2008 г. на международният фестивал „Златната ракла“.
Бояджиев К. Да се завърнеш в България в точното време Архитектурата на Петър Тодоров списание „Архитектура“ бр. 4, 2007 г.
Бояджиев К. Нели Чанева на 75 години
СП. „Архитектура“ 2006 брой 5-6 стр. 100-103
Бояджиев К. София- модерен символ на нацията и европейска столица. XXII МСН. Istanbul Turkey. Световен конгрес на МСА.
Сп. Архитект бр.- 1-2- 2005 стр. 44-45
Бояджиев К. Кръгла маса: Актуални проблеми на архитектурното образование у нас САБ- „Български архитект“ 28, 2007.
Бояджиев К. Послание към XXI - Г. Стоилов, години отдадени на архитектурата. бр. 1. с. 56-57 2004 г.

Творчески изяви (изложби и др.):
Годишни изложби „Урбан“ и „Устойчивост и  модерност“ излагани и в САБ- София