facebook

ДепартаментАрхитектура

Ръководител на департамент

 

Доц. д-р арх. Георги Георгиев

 

Проф. д-р арх. Георги Георгиев e ръководител на департамент „Архитектура” от декември 2012 г. Освен университетски преподавател той е и управител на Българската жилищна асоциация – първата неправителствена организация в областта на жилищата и жилищната политика със специализация в консултирането по градско и жилищно развитие, експертиза по жилищни финанси, управление и обновяване на жилищата, енергийна ефективност и достъпност на жилищата, управление на собствеността и градска регенерация. Заместник-председател е и на работната група от тематична област 3. „Архитектурата и качеството на живот – Жилищна политика на Съвета на архитектите на Европа“ (ACE).

 

Членство в български и международни професионални организации

 • Съюз на архитектите в България, представител на САБ в работна група на Съвета на архитектите на Европа
 • Мрежа на енергийните експерти на CECODHAS – Европейско обединение за социални жилища
 • Европейска мрежа за жилищни изследвания (ENHR)
 • Секретар на българската секция на International Solar Energy Society (ISES) в периода 1994 –1998 г.

 

Експертиза

 • жилищни системи и жилищна политика в Европейския съюз; жилищни системи и жилищни политики в страните от Централна и Източна Европа;
 • жилищни пазари; управление, планиране и контрол на използването на градските територии;
 • енергийна ефективност на обновяването, управлението и поддръжката на жилищните сгради;
 • устойчиво развитие, планиране и управление на градското развитие и околната среда на икономиките в преход; жилищни финанси и управление на собствеността;
 • създаване, управление, мониторинг, оценка и координация на проекти в условия на мултидисциплинарен подход и международно сътрудничество;
 • създаване на публично-частни партньорства в областта на проектирането, изграждането и управлението на достъпни жилища;
 • обучение на проектанти и организации на обитателите за изграждане и управление на устойчива жилищна среда

 

За контакт:

 

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 508, в. 2508

gsm.: 0888 452 688

e-mail: gngeorgiev@nbu.bg