facebook

ДепартаментАрхитектура

ас. д-р Виолета Шатова

ас. д-р Виолета ШатоваДепартамент: Архитектура

Телефон: -

E-mail: vshatova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща: vshatova@nbu.bg; Vyber; Whats app ОнлайнПрофесионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на: Архитектура на сгради и комплекси за обществено ползване.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Вътрешна архитектура и дизайн на градска среда; жилищни и обществени сгради и комплекси;
Възможности за експертиза в областта на: Архитектура на сгради и комплекси
Преподавателски интереси в областта на: архитектурно проектиране и компютърно моделиране

Образование:
2018 г. Доктор по Архитектура, Нов Български Университет, София, България
2011 г. Магистър по Архитектура, Нов Български Университет, София, България
2004г. 151-во НСОУ „София“, специалност „Дизайн на интериора“

Членство в организации: Член на Камарата на Архитектите в България – Регионална Колегия София град

Участие в национални и международни проекти:
Автор на редица архитектурни проекти свързани с жилищно и обществено строителство и интериорно оформление.
Работа в екип по различни инвестиционни проекти в обхват на гражданско строителство - жилищни и обществени сгради.

Награди:

-Номинация в конкурс за интериорен и продуктов дизайн „Дибла 2018”, “, категория „Обществен интериор“;

-Номинация в конкурса за интериорен дизайн „Дибла 2017“, категория „Жилищен интериор“;

- Първа награда в конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2011” с проект “Natural”, проведен през март 2012г.;

-Номинация на дипломен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника „1300 години България“ пред НДК” в конкурс за архитектура и дизайн „Софийски архитектурен салон 2011“ , организиран от САБ;

Публикации:

По-важни публикации:
1. Шатова, В., „Значими връзки между култура, архитектура и туризъм"/“Significant links between culture, architecture and tourism“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).
2. Шатова, В., „Важни направления в развиването на успешните културно-архитектурни проекти днес"/"Important directions in the development of successful cultural and architectural projects today“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).
3. Шатова, В., „Музеят като нов тип сграда“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, брой 4/2015г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).
4. Шатова, В., „Ролята на цвета в музейната архитектура“, Сборник с материали от Национална научна конференция с международна участие “Цвят и светлина в архитектурата - ІV”, УАСГ ISSN: 1314 – 6564 (научна статия).
5. Шатова, В., „Фокусиране на съвременните музейни сгради върху нови обществени пространства“. Електронно списание „Език и публичност“ на департамент „Философия и социология“ на НБУ, гр. София, Кн. 5, брой 1/2016 г., Докторантски брой, ISSN 2367-5756 - 19 стр. (научна статия). Статията е публикувана и в сайта на електронното списание „Език и публичност“, достъпна на интернет адрес: http://sophi.nbu.bg/bg/broeve.
6. Шатова, В., (2015), „Луксозните марки в музейна архитектурна среда“, Arh, Достъпно на http://arh.bg/arhitektura/луксозните-марки-в-музейна-архитекту/.
Шатова, В., (2015), „Junge Architektin recherchiert uber den Museumswert der Brands“, Freshideen, Достъпно на https://freshideen.com/architektur/junge-architektin-recherchiert-uber-den-museumswert-der-brands.html
Шатова, В., (2015), „Les marques de luxe dans le milieu architectural des musees“ Archzine, Достъпно на https://archzine.fr/lifestyle/architecture/les-marques-de-luxe-dans-le-milieu-architectural-des-musees/
7. Онлайн версия на списание "1към1 в строителството", май 2012г
Публикация на идеен проект „Кафе с характер на временна конструкция зад паметника на Съветската армия в София“
8. Списание „1към1 в строителството“, брой 64, декември 2011г., 66-69 стр,
Публикация на идеен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника 1300 години България пред НДК в София“
9. Вестник „Капитал“, 12-18 новмври 2011г, 20 стр.
Публикация на идеен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника 1300 години България пред НДК в София“

Творчески изяви (изложби и др.):
Доклад и презентация в Национална научна конференция с международно участие “ЦВЯТ И СВЕТЛИНА В АРХИТЕКТУРАТА - ІV” - София, 11-12 май 2015, УАСГ, Сертификат N: СА 03 от 12.05.2015г.
Участие в изложба „Софийски архитектурен салон 2011“ , организиран от САБ, София