facebook

ДепартаментАрхитектура

гл. ас. д-р Пламен Рилски

гл. ас. д-р Пламен РилскиДепартамент: Архитектура

Телефон: -

E-mail: p_rilsky@nbu.bg

Приемно време: Вторник 12:30-14:30 508 II Корпус,Четвъртък 9:15-11:15 508 II КорпусПрофесионална автобиография:

2016 г. – НБУ
Главен асистент към Магистърски факултет
Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:
Сградостроителство 1 и 2 част
Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2013 г. - 2014 г. УАСГ
Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2011 - 2013 г. УАСГ
Редовен асистент към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2010 - 2015 г. НБУ
Хоноруван преподавател към Магистърски факултет
Провеждане на Тренинг курс по дисциплината Бизнес парк


2003 - 2011 г. УАСГ
Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2003 г. – AРХИбау ООД
Управител
Проектиране, консултиране, менажиране


1997 г. – 2003 г. Архитектурни бюра във ФРГ
Архитект, Проектархитект, Ръководител проект
Проектиране и менажиране