facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

eu-flag-1-39_678x410_crop_478b24840a esf-08_678x410_crop_478b24840a
15.05.2015 12:00

Апробация на учебната програма на специализация „Жилищна политика“ към магистърска програма „Архитектура“ – Модул 4

Семинар

Корпус 2, зала 705

 

Организатор:
департамент „Архитектура“

 

Водещ:
доц. д-р арх. Георги Георгиев

 

Модератори:
проф. д-р арх. Константин Бояджиев,
ик. Димитър Димитров,
арх. Миряна Йорданова,
д-р Елеонора Гайдарова

 

Участници:
студенти от 8-10 семестър на МП „Архитектура“

 

Модул 4. Представяне на съдържанието на програмата на специализацията – паспорти на курсовете - ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-005 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ на програма „Архитектура“ – Департамент „Архитектура“ на Нов български университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Доц. д-р арх. Георги Георгиев е ръководител на департамент „Архитектура“ към НБУ, участник в разработването на учебната програма на специализация „Жилищна политика“.