facebook

ДепартаментАрхитектура

Конкурси

академична длъжност доцент, дв 59/11.07.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история на архитектурата). Срок за подаване на документи - два месеца от обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Гергана Стефанова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.01.2024 / 12:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 65/12.08.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (архитектурни технологии). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Пламен Михайлов Рилски

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.12.2022 / 14:00
 • Зала
  зала 116, корпус 2

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 87/19.10.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (високо пространство в едносемейните жилищни сгради). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/19.10.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Климент Иванов Иванов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  24.03.2022 / 14:40
 • Зала
  308, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 67/13.08.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 67/13.08.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Петър Параскевов Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.11.2021 / 14:40
 • Зала
  110, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 41 от 18.05.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/18.05.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Виолета Здравкова Шатова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.08.2021 / 11:00
 • Зала
  505, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 15/21.02.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Светослава Димитрова Андрейчин

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.07.2020 / 14:00
 • Зала
  110, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 25/20.03.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 25/20.03.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р арх. Георги Николов Георгиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.07.2018 / 10:00
 • Зала
  505, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

За длъжност "редовен преподавател"
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: редовен преподавател, професионално направление 5.7. Архитектура. Срокът за подаване на документи е до 05.03.2018 г. включително. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
Димчо Жеков Тилев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.04.2018 / 11:00
 • Зала
  116, втори корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 82 от 23.10.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (архитектурни конструкции). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 82/23.10.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Пламен Михайлов Рилски

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.01.2016 / 14:30
 • Зала
  116, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове