facebook

ДепартаментАрхитектура

Докторанти

арх. Петко Недялков Георгиев
 • Име на докторанта
  арх. Петко Недялков Георгиев
 • Тема на дисертацията
  „Приложение на цифровите технологии в оптимизацията на жизнения цикъл на архитектурните обекти
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“

ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров  - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - НБУ - рецензия
2. ппроф. д-р арх. Асен Писарски - УАСГ - рецензия
3. доц. д-р арх. Климент Иванов, - НБУ - становище
4. доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова - УАС - становище
5. доц. д-р арх. Стела Ташева – ЛТУ – становище

 • Име на докторанта
  гл. ас. д-р арх. Гергана Наскова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  "Ролята на естествената и изкуствената светлина в архитектурата"
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
 • Дата и час на защитата
  23.01.2023 / 13:00
 • Зала
  20 I корпус

Прикачени файлове

арх. Хектор Вокши
 • Име на докторанта
  арх. Хектор Вокши
 • Тема на дисертацията
  „Традиционни жилища на индианците пуебло“
 • Научен ръководител
  проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
арх. Митко Анатолиев Митков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“

ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р Пеньо Досев Столаров – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

 1. проф. Атанас Димитров Ковачев, д.н., ВСУ „Черноризец Храбър“- рецензия
  2. проф. д-р Георги Николов Георгиев, НБУ - рецензия
  3. проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - НБУ - становище
  4. проф. д-р Асен Методиев Писарски, УАСГ - становище
  5. доц. Д-р Панайот Красимиров Савов, УАСГ – становище
 • Име на докторанта
  арх. Митко Анатолиев Митков
 • Тема на дисертацията
  „Принос към архитектурата на България между двете световни войни. Подбрани етюди Васильов - Цолов“
 • Научен ръководител
  доц. арх. Зарко Узунов
 • Дата и час на защитата
  20.11.2023 / 14:00
 • Зала
  УниАрт на НБУ

Прикачени файлове

арх. Александър Константинов Бояджиев
 • Име на докторанта
  арх. Александър Константинов Бояджиев
 • Тема на дисертацията
  „Жилищна политика в урбанистичния и исторически контекст на европейския град“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
арх. Теофана Георгиева Харалампиева
 • Име на докторанта
  арх. Теофана Георгиева Харалампиева
 • Тема на дисертацията
  "Съвременни информационни технологии в архитектурата. Приложение на BIM и HBIM в проектиране, управление и поддръжка на архитектурни обекти“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
арх. Даниела Георгиева Джуркова
 • Име на докторанта
  арх. Даниела Георгиева Джуркова
 • Тема на дисертацията
  "Взаимовръзка между жилищната политика и формирането на градската среда"
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
преп. арх. Димчо Жеков Тилев
 • Име на докторанта
  преп. арх. Димчо Жеков Тилев
 • Тема на дисертацията
  „Кръстосани връзки. Минимализмът в изкуството и архитектурата през XX век“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Константин Бояджиев
арх. Арменд Хайруш Фазлиу

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“

ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р арх. Константин Бояджиев - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р арх. Константин Бояджиев - НБУ - рецензия
2. проф. д-р арх. Йордан Радев - УАСГ - рецензия
3. проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - НБУ - становище
4. доц. д-р арх. Росен Савов - ВСУ „Черноризец Храбър“ - становище
5. доц. арх. Димитър Андрейчин - УАСГ – становище

 • Име на докторанта
  арх. Арменд Хайруш Фазлиу
 • Тема на дисертацията
  „Устойчиво развитие на гр. Прищина, Република Косово и ревитализация на жилищната среда“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
 • Дата и час на защитата
  10.02.2020 / 14:00
 • Зала
  зала 505 - 2 корпус

Прикачени файлове

арх. Хасун Алауи Хасун Ал-Мамури

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“
ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р арх. Константин Бояджиев - НБУ - рецензия
2. проф. д-р арх. Мария Шишманова - ЮЗУ - рецензия
3. проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - НБУ - становище
4. проф. д-р арх. Йордан Радев - УАСГ - становище
5. доц. арх. Димитър Андрейчин - УАСГ – становище

 • Име на докторанта
  арх. Хасун Алауи Хасун Ал-Мамури
 • Тема на дисертацията
  „Урбанизация и градоустройство на град Бакуба“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Георги Георгиев
 • Дата и час на защитата
  03.02.2020 / 14:00
 • Зала
  Архитектурен кабинет - зала 116 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Петър Параскевов Петров

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“
ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев - НБУ - рецензия
2. проф. д-р арх. Мария Вълкова Шишманова - ЮЗУ - рецензия
3. проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - НБУ - становище
4. проф. д-р арх. Антон Величков Гугов - БАН - становище
5. доц. д-р арх. Росен Петров Савов - ВСУ „Черноризец Храбър“ – становище

 • Име на докторанта
  арх. Петър Параскевов Петров
 • Тема на дисертацията
  „Реконструкция и обновяване на сгради и градски пространства“
 • Научен ръководител
  проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
 • Дата и час на защитата
  14.11.2019 / 14:00
 • Зала
  Архитектурен кабинет - зала 116 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Виолета Здравкова Шатова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“
ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

 

Председател на Научното жури:
проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев – НБУ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев - НБУ - рецензия
2. проф. д-р арх. Антон Величков Гугов - БАН - рецензия
3. проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - НБУ - становище
4. проф. д-р арх. Йордан Василев Радев - УАСГ- становище
5. доц. д-р арх. Росен Петров Савов - ВСУ „Черноризец Храбър“ – становище

 • Име на докторанта
  арх. Виолета Здравкова Шатова
 • Тема на дисертацията
  "Новата музейна сграда като средство за обновяване на градската среда"
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Константин Бояджиев
 • Дата и час на защитата
  20.11.2018 / 14:30
 • Зала
  Архитектурен кабинет - зала 116 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Миряна Йорданова-Петрова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“
ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

Председател на Научното жури:
доц. д-р арх. Георги Николов Георгиев – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. доц. д-р арх. Георги Николов Георгиев - НБУ - рецензия
2. проф. д-р арх. Росица Йорданова Никифорова - ВСУ „Черноризец Храбър“ - рецензия
3. проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - НБУ - становище
4. проф. д-р арх. Йордан Василев Радев - УАСГ- становище
5. доц. арх. Димитър Любомиров Андрейчин - УАСГ – становище


 

 • Име на докторанта
  арх. Миряна Йорданова-Петрова
 • Тема на дисертацията
  „Жилищната архитектура 17-18 в.“
 • Научен ръководител
  проф. д-р арх. Константин Бояджиев
 • Дата и час на защитата
  15.12.2015 / 14:30
 • Зала
  116 - II корпус

Прикачени файлове

арх. Климент Иванов Иванов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия“
ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

Председател на Научното жури:
проф. д-р арх. Константин Бояджиев – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. д-р арх. Константин Бояджиев – НБУ - рецензия
2. доц. д-р арх. Росен Савов – ВСУ „Черноризец Храбър“ - рецензия
3. проф. д-р арх. Асен Писарски – УАСГ - становище
4. доц. д-р арх. Анна Аврамова – НБУ - становище
5. доц. арх. Димитър Андрейчин – УАСГ - становище

 

 

 

 • Име на докторанта
  арх. Климент Иванов Иванов
 • Тема на дисертацията
  "Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анна Аврамова
 • Дата и час на защитата
  06.10.2014 / 11:30
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове