facebook

ДепартаментАрхитектура

Академично архитектурно ателие - ААА

 

 

С решение на департамент „Архитектура“ и по предложение на проф. д-р Пеньо Столаров през февруари 2013 г. беше създадено Академично Архитектурно Ателие. Като първи гост професор беше поканен архитект Даниел Либескинд , който води работна седмица от 4 до 8 март 2013 г.

 

На 14 декември 2021 г. Ректорският съвет прие предложението за създаване на УПИЗ „Академично Архитектурно Ателие“ (ААА) към МФ и департамент „Архитектура“ с директор проф. д-р Пеньо Столаров и технически сътрудник д-р Весела Попова.

 

 

 

В Академичното Архитектурно Ателие се усъвършенства образованието на бъдещите архитекти в НБУ, което не е обвързано с изискванията на държавната регулация. ААА създава условия за обучителни и практически курсове, проекти, практики, научни изследвания и реализации. Постмодерното контекстуално мислене е основен метод при обучението на участниците в Академичното Архитектурно Ателие. ААА привлича като лектори водещи архитекти от страната и чужбина. В ААА се придобиват практически умения: работа със съществуващи архитектурни обекти и проекти за тяхната социализация, в това число ремонт, реконструкция или адаптация в зависимост от конкретната задача; проектиране на нови сгради и съоръжения; участия в конкурси – регионални, национални, международни, научно-изследователска дейност в областта на новите технологии.

От есенния семестър на 2023 – 2024 академична година ААА ще предлага и следдипломно обучение.

 

 

Директор

проф. д-р инж. Пеньо Столаров

корпус 2, офис 503

e-mail: pstolarov@nbu.bg

 

 
Технически сътрудник

гл. ас. арх. Весела Попова

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 508, в. 2508

e-mail: vspopova@nbu.bg