ДепартаментАрхитектура

Програмен съвет


ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
 
Приемно време:
понеделник: 14.40 - 16.40 ч.; четвъртък: 12.30 - 14.30 ч.Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508


 
ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ


гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

Програма: МП Архитектура

Приемно време:

сряда: 11.00 - 13.00 ч.;четвъртък: 14.30 – 16.30 ч.; петък 11.20 - 13.20 ч.Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508
 


гл. ас. д-р арх. Весела Попова

Програма: МП Архитектура

Приемно време:
понеделник: 09.20 - 11.20 ч.; вторник: 11.20 - 13.20 ч.; четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508
 


ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

доц. арх. Зарко Узунов

 

арх. Красимира Попова - управител на фирма "Сдружени архитекти" ООД