ДепартаментАрхитектура

Програмен съвет


ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
 
Приемно време:
сряда: 14.40 - 16.10 ч.; четвъртък: 14.40 - 17.10 ч.Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508


 
ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ


гл. ас. д-р Климент Иванов

Програма: МП Архитектура

Приемно време:
сряда: 09.30 - 11.30 ч.; четвъртък: 14.40 - 16.40 ч.; петък: 14.30 - 16.30 ч.

Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508
 


гл. ас. д-р Весела Попова

Програма: МП Архитектура

Приемно време:
понеделник: 09.20-11.20 ч.; вторник: 11.20-13.20 ч.; четвъртък: 13.00-15.00 ч.

Офис: корпус 2, офис 508

Тел.: 02/81 10 508
 


ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. Зарко Узунов