ДепартаментАрхитектура

Програмен съвет


ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
 
Приемно време:
сряда: 14:40 - 16:10 ч.; четвъртък: 14:40 - 17:10 ч.Офис: корпус 2, офис 503

Тел.: 02/81 10 543, в. 25031


 
ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ


гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

Програма: МП Архитектура

Приемно време:

вторник 16:20 – 18:20 ч.; сряда 13.00 – 14.30 ч, 16.20 – 16.50 ч.; петък 12:00 – 14:30 ч.Офис: корпус 2, офис 503

Тел.: 02/81 10 563, в. 25032
 


гл. ас. д-р арх. Весела Попова

Програма: МП Архитектура

Приемно време:
понеделник: 11.20 - 13.40 ч.; сряда: 09.00 - 11.00 ч.; четвъртък: 11.20 - 13.00 ч.Офис: корпус 2, офис 503

Тел.: 02/81 10 563, в. 25032
 


ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

доц. арх. Зарко Узунов

 

арх. Красимира Попова - управител на фирма "Сдружени архитекти" ООД