facebook

ДепартаментАрхитектура

Програмен съвет


ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

 

Приемно време: Сряда 13:15-15:15 503 II Корпус,Четвъртък 16:30-18:30 503 II Корпус

 

Офис: корпус 2, офис 503
Тел.: 02/81 10 543, в. 25031

E-mail: pstolarov@nbu.bg

 


ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

 

гл. ас. д-р Виолета Шатова


Приемно време: Понеделник 12:30-14:30 116 I Корпус,Вторник 9:15-11:15 116 I Корпус


Офис: корпус 2, офис 503
Тел.: 02/81 10 563, в. 25032
E-mail: vshatova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Петър Петров

 

Приемно време: вторник 12:00-14:30 116 II Корпус,Петък 13:00-14:30 116 II Корпус,Вторник 14:15-14:30

 

Офис: корпус 2, офис 503

Тел.: 02/81 10 563, в. 25032
E-mail: pppetrov@nbu.bg

 


ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

 

доц. арх. Зарко Узунов

 

арх. Красимира Попова - управител на фирма "Сдружени архитекти" ООД