facebook

ДепартаментАрхитектура

Дипломиране

 

Уважаеми студенти от 12-ти семестър на МП „Архитектура“,


От името на ръководството на департамент "Архитектура" Ви уведомявам, че:

1. Пробната клаузура ще се проведе на 09 май 2024 г. (четвъртък).


2. Редовната клаузура ще се проведе на 16 май 2024 г. (четвъртък) .


И пробната клаузура, и редовната клаузура са с продължителност от 08:45 часа и
ще продължи до 18:00 часа. Клаузурите ще се провеждат в зала 704, II корпус и
зала 705, II корпус.

Не е необходимо подаването на заявление за явяване на пробна или държавна
клаузура.

Необходими материали за клаузурата са:

- листа за чертане и предаване формат А3 /паус, хартия/;

- всякакви чертожни материали: линеали, линии, триъгълници, шаблони,мащабни
линии;

- могат да се ползват моливи, рапидографи, тънкописци, флумастри;

- може да се използва справочна литература /Нойферт/.Проектът трябва да бъде
изчертан /не нарисуван/, но могат да се предават ръчни скици, изясняващи
формирането на идеята за проекта, както и перспективи, правени на ръка,
визуализиращи решението.

Не е разрешено ползването на компютри!

Оценката от пробната клаузура ще бъде текуща оценка за курс ARCM096
Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране.


3. Датите за дипломна защита са 04 юли 2024 г. (четвъртък) и 05 юли 2024 г. (петък)
 

Място напровеждане зала 20, корпус 1. Задължително подаването на заявление за

явяване на дипломна защита до 18-ти май в офис 503, корпус 2.
С пожелание за успех,

гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова програмен консултант на департамент
„Архитектура“

Прикачени файлове