ДепартаментАрхитектура

Дипломиране

 

Дипломна защита на дипломанти от МП „Архитектура“

Дата: 1 декември 2017 година, петък

Място: Заседателна зала 20

Час: 11:00 – 16:00 часа

 

Изпитна комисия:

1. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, председател
2. проф. д-р арх. Пеньо Столаров
3. проф. д-р арх. Асен Писарски
4. доц. д-р арх. Георги Георгиев
5. доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова
6. доц. д-р арх. Недялко Бончев
7. доц. арх. Зарко Узунов

 

организатор: гл. ас. д-р Весела Попова - програмен консултант

Прикачени файлове