ДепартаментАрхитектура

Дипломиране

 

Дипломна защита на дипломанти от МП „Архитектура“

 

 26 март 2020 година – четвъртък 

 Заседателна зала 20 - корпус I, НБУ

 10:00 – 17:00 часа

 

 

Изпитна комисия:

     1. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, председател
     2. проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
     3. проф. д-р арх. Асен Писарски
     4. проф. д-р арх. Георги Георгиев
     5. доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова
     6. доц. д-р арх. Анна Аврамова
     7. доц. арх. Зарко Узунов

 

 

Организатор: гл. ас. д-р арх. Весела Попова

 

Забележка: Заявления за допускане до защита се подават в офис 508 - 2 корпус до 30 януари 2020 година, включително!

 

*** 

 

 КЛАУЗУРА

 

Предварителна клаузура - 21 май 2020 година


Редовна клаузура - 28 май 2020 година

 

 

Организатор: гл. ас. д-р арх. Весела Попова

 

 

Прикачени файлове