ДепартаментАрхитектура

Дипломиране

 

Дипломна защита на дипломанти от МП „Архитектура“

 

Дата: 12 април 2018 година, четвъртък

Час: 10.00 часа

Зала: Заседателна зала 20


Изпитна комисия:
1. Проф. д-р арх. Константин Бояджиев – председател
2. Проф. д-р арх. Пеньо Столаров
3. Проф. д-р арх. Асен Писарски
4. Доц. д-р арх. Георги Георгиев
5. Доц. д-р арх. Анна Аврамова
6. Доц. д-р арх. Веляна Найденова
7. Доц. д-р арх. Зарко Узунов


организатор: гл. ас. д-р Весела Попова - програмен консултант

 

Документи за допускане до дипломна защита се подават до 2 март 2018 година, петък, включително.

 

Прикачени файлове