facebook

ДепартаментАрхитектура

Изследователски проект: DANUrB+ DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage

Изследователски екип от департамент „Архитектура“ на НБУ започна участие в проект  DANUrB+ DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage. Проектът се изпълнява със съдействието на програма Interreg - Danube Transnational Program и Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ще завърши през м. декември 2022 г. Нов български университет е партньор в международен консорциум, който се състои от университети, общини и неправителствени организации от шест крайдунавски държави. Водеща организация в проекта  е Budapest University of Technology and Economics.

Проектът DANUrB+ има за цел да активира недостатъчно използваното културно наследство и ресурси в „свиващите се“ селища (shrinking settlements) в периферните и гранични региони по протежението на река Дунав, за да създаде нови възможности и направи тези територии отново привлекателни. Проектът надгражда работата на вече завършилата първа фаза, в която са положени основите на стратегия и функционална платформа за развитие.

Целта на DANUrB+ е да създаде мрежа от участници и идеи за развитие на териториите по поречието на река Дунав, в периферните и граничните региони по реката, които могат да разчитат на обединения потенциал на региона да спре социално-икономическото свиване. Основната цел е създаване на възможности за местните общности да си сътрудничат на местно и междурегионално ниво с оглед на максималното използване на тяхното свързано с река Дунав историческо наследство, подпомагане и стимулиране на местната икономика с координирани общи действия, основани на богатото историческо наследство.