facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

konferenciya_678x410_crop_478b24840a
30.05.2024 10:00

Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“

Корпус 1, АулаОрганизатори:
департамент „Архитектура“
департамент „Дизайн“
департамент „Изящни изкуства“


Водещи:
Поканени да представят доклади и презентации са учени, изследователи, практици, преподаватели, докторанти и студенти. Също така ще бъдат показани демонстрации на едни от най-бързо развиващи се и използвани софтуери в бранша.


Модератори:
гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова – департамент „Архитектура“
гл. ас. д-р Явор Жаблянов – департамент „Дизайн“
доц. д-р Ралица Мирчева – департамент „Изящни изкуства“


Участници:
учени, изследователи, практици, преподаватели, докторанти и студенти

През изминалата академична година в НБУ се проведе изключително успешно първото издание на Национална
научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуствата“. Тази пролет събитието има за цел да събере за втори път преподаватели, учени и изследователи, които да обменят и споделят своя опит и резултати от изследвания по темата. Също така предоставя интердисциплинарна платформа за изследователи, практици, преподаватели и студенти, за да представят и обсъждат най-новите тенденции и иновации, както и срещани практически предизвикателства и решения, приети в областта на конференцията. Като допълнение конференцията цели да привлече вниманието на преподаватели и студенти като предлага и презентации на едни от най-бързо развиващи се и използвани софтуери в бранша. Поканени да представят доклади и презентации са учени, изследователи, практици, преподаватели, докторанти и студенти.

Тематична насоченост:
През последните години повишеният интерес към въздействие, което дигиталните технологии имат и ще имат в нашето ежедневие бързо разшири използването им. Днес при създаването на архитектурни и дизайнерски
проекти почти винаги се използва някакъв вид дигитален инструмент за проектиране, обследване, представяне, а често и за етапа на реализация и производство. Това важи и за начина, по който изживяваме изградената среда – дигиталното е навсякъде. Визуалните изкуства също не правят изключение в тази
поредица. С все по-бързото навлизане на технологиите се отварят нови врати към изследване на творческото
пространство, променя се начина, по който работят и художниците. Включително се появиха и различни
вариации на т.н. „арт софтуер“. Все повече навлиза и т.н. „дигитално изкуство“. От графичния дизайн през 3D
принтирането, технологиите промениха и оформиха визуалните изкуства по най-различни начини.
Цифровият дизайн и дигиталното производство са обновили начина, по който изживяваме изградената среда.
Дигиталните инструменти са методи, които могат да разрешават технически проблеми, или можем да
използваме техния потенциал за да променим начина по който проектираме, изграждаме и обитаваме нашия свят в архитектурата, дизайна и визуалните изкуствата, а демонстрираните иновативни практики ще спомогнат за интегриране и споделяне на компетенциите, разширяващи възможностите на преподаватели и на студенти.

Тематични направления на конференцията:
Дигитални технологии в архитектурата
Дигитални технологии в дизайна;
Дигитални технологии във визуалните изкуства;
Параметричен дизайн и моделиране;
Параметрична архитектура;
Компютърно проектиране;
Компютърни визуализации;
Компютърно моделиране, симулация и изображения;
Виртуална реалност;
Добавена реалност;
Компютърна анимация;
Компютърна графика;
Графичен дизайн;
Дигитално рисуване;
3D принтиране;
Пърформанс;
Дигитални инсталации;
3D Mapping;
Цифрова архитектура;
Цифров дизайн;
Дигиталното производство;
Дигитални методологии за проектиране
Изкуствен интелект и др.


Срокове за участие в конференция и процедура за предаване на разработките:
Предложението на тема за участие се представя по e-mail до 15.04.2024 г. в рамките на 1000/1200 думи
(анотация/обосновка).
Авторите ще бъдат уведомени до 25.04.2024 г. за приемането на техните предложения. След участието в конференцията (дата 30—31-ви май) материалите се оформят окончателно (в рамките на 1 месец, до 8—10 стр.) според „Ръководство на Нов български университет за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси“, достъпно тук. Всички представени доклади ще бъдат рецензирани от трима компетентни хабилитирани рецензенти.
Регистрация на потвърдените участници на digital@nbu.bg - краен срок до: 30.04.2024г.


Организационен съвет:
гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова – департамент „Архитектура“, vshatova@nbu.bg
гл. ас. д-р Явор Жаблянов – департамент „Дизайн“, zhablyanov@nbu.bg
доц. д-р Ралица Мирчева – департамент „Изящни изкуства“, rmircheva@nbu.bg


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

 

Прикачени файлове