facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

img-6446_678x410_crop_478b24840a
20.06.2024 11:00

Семинар „Конструктивни системи в традиционната архитектура на 19-ти век и необходимостта от тяхното познаване за опазването на недвижимото културно наследство на България от този период“

Корпус 2, зала 505 - 11:00 – 12:30 часа

Корпус 2, зала 116 - 13:00 - 14:30 часа 


Организатор:
департамент „Архитектура“


Водещи:
доц. д-р арх. Пламен Рилски, гл. ас. д-р арх. Весела Попова


Участници:
Семинарът се организира за студенти от програма „Архитектура“ от курс „Архитектурни конструкции“,  курс „Опазване на архитектурното наследство“ и допълнителни гости с интереси в областта на опазването на недвижимо културно наследство.

 Студентите ще получат възможност да се запознаят с видовете дървени конструкции и техните елементи използвани при строителството на жилищни и църковни сгради през 19-ти век. Ще бъдат дискутирани проблеми при дейностите по опазване на архитектурни обекти от периода, свързани с използваните традиционни конструкции.