facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

oda-image-pimgpsh-fullsize-distr_678x410_crop_478b24840a
27.04.2023 10:00

Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“

27-28.04.2023 г.

Корпус 1, АулаОрганизатори:
департамент „Архитектура“
департамент „Дизайн“
департамент „Изящни изкуства“


Поканени да представят доклади и презентации са учени, изследователи, практици, преподаватели, докторанти и студенти.

Също така ще бъдат показани демонстрации на едни от най-бързо развиващи се и използвани софтуери в бранша.

 

Водещи:
гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова, департамент „Архитектура“,
гл. ас. д-р Явор Жаблянов – департамент „Дизайн“,
доц. д-р Ралица Мирчева - департамент „Изящни изкуства“


Събитието има за цел да събере преподаватели, учени и изследователи, които да обменят и споделят своя опит и резултати от изследвания по темата. Също така предоставя интердисциплинарна платформа за изследователи, практици, преподаватели и студенти, за да представят и обсъждат най-новите тенденции и иновации, както и срещани практически предизвикателства и решения, приети в областта на конференцията.

Като допълнение конференцията цели да привлече вниманието на преподаватели и студенти като предлага и презентации на едни от най-бързо развиващи се и използвани софтуери в бранша.

Поканени да представят докладите си, ще бъдат преподаватели и докторанти от департаментите на Нов български университет: „Архитектура“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“, „Мода“, „Изкуствознание“, „Графичен дизайн“, „Кино, реклама и шоубизнес“, „Театър“, „Музика“, „Телекомуникации“ и други. Своите доклади ще бъдат поканени да представят и преподаватели от висшите училища в областта на архитектурата, дизайна и визуалните изкуства, като: УАСГ, Национална художествена академия, Технически университет - София, Варненски свободен университет, Лесотехнически университет и др.

Уважаеми колеги,

Каним Ви да вземете участие в Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, която ще се проведе в НБУ на 27-ми и 28-ми април, 2023 г.

Конференцията има за цел да събере учени и изследователи, които да обменят и споделят своя опит и резултати от изследвания по темата. Тя предоставя интердисциплинарна платформа за изследователи, практици, преподаватели и студенти, за да представят и обсъждат най-новите тенденции и иновации, както и срещани практически предизвикателства и решения. Също така, цели да привлече вниманието на преподаватели и студенти като предлага демонстрации на едни от най-бързо развиващи се и използвани софтуери в бранша.

 

Тематична насоченост:

През последните години повишеният интерес към въздействие, което дигиталните технологии имат и ще имат в нашето ежедневие бързо разшири използването им. Днес при създаването на архитектурни и дизайнерски проекти почти винаги се използва някакъв вид дигитален инструмент за проектиране, обследване, представяне, а често и за етапа на реализация и производство. Това важи и за начина, по който изживяваме изградената среда – дигиталното е навсякъде.

Визуалните изкуства също не правят изключение в тази поредица. С все по-бързото навлизане на технологиите се отварят нови врати към изследване на творческото пространство, променя се начина, по който работят и художниците. Включително се появиха и различни вариации на т.н. „арт софтуер“. Все повече навлиза и т.н. „дигитално изкуство“. От графичния дизайн през 3D принтирането, технологиите промениха и оформиха визуалните изкуства по най-различни начини.

 

Цифровият дизайн и дигиталното производство са обновили начина, по който изживяваме изградената среда. Дигиталните инструменти са методи, които могат да разрешават технически проблеми, или можем да използваме техния потенциал за да променим начина по който проектираме, изграждаме и обитаваме нашия свят в рамките на по-добро бъдеще. Една от най-бързо развиващите се цифрови технологии е виртуалната реалност и свързаната с нея област, добавената реалност.

Това са само малка част от въпросите, ръководещи създаването на тази конференция. Тя разглежда широк набор от теми засягащи дигиталните технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуствата, а демонстрираните иновативни практики ще спомогнат за интегриране и споделяне на компетенциите, разширяващи възможностите на преподаватели и на студенти.

 

Тематични направления на конференцията:

Дигитални технологии в архитектурата;

Дигитални технологии в дизайна;

Дигитални технологии във визуалните изкуства;

Параметричен дизайн и моделиране;

Параметрична архитектура;

Компютърно проектиране;

Компютърни визуализации;

Компютърно моделиране, симулация и изображения;

Виртуална реалност;

Добавена реалност;

Компютърна анимация;

Компютърна графика;

Графичен дизайн;

Дигитално рисуване;

3D принтиране;

Пърформанс;

Дигитални инсталации;

3D Mapping;

Цифрова архитектура;

Цифров дизайн;

Дигиталното производство;

Дигитални методологии за проектиране

и др.

 

Срокове за участие в конференция и процедура за предаване на разработките:

Предложението на тема за участие се представя по e-mail до 01.03.2023 г. в рамките на 1000/1200 думи (анотация/обосновка).

Авторите ще бъдат уведомени до 10.03.2023 г. за приемането на техните предложения.

След участието в конференцията (дата 27—28-ми април) материалите се оформят окончателно (в рамките на 1 месец, до 8—10 стр.) според „Ръководство на Нов български университет за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси“, достъпно тук.

Всички представени доклади ще бъдат рецензирани от трима компетентни хабилитирани рецензенти.

Регистрация на потвърдените участници на digital@nbu.bg - краен срок до: 15.03.2023г.

 

Организационен съвет:

гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова – департамент „Архитектура“, vshatova@nbu.bg

гл. ас. д-р Явор Жаблянов – департамент „Дизайн“, zhablyanov@nbu.bg

доц. д-р Ралица Мирчева – департамент „Изящни изкуства“, rmircheva@nbu.bg

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Прикачени файлове