facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

kliment-ivanov_678x410_crop_478b24840a
19.01.2021 15:00

Публична лекция „Високото пространство в дневната при къщите“

Представяне на изследванията на автора за високото пространство в дневната при къщите, описани в монографията му със същото заглавие

Zoom

Парола: 6212

Meeting ID: 799 0157 8233

Организатори:
департамент „Архитектура“
гл. ас д-р арх. Климент Иванов

Лектор:
гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

Участници:
преподаватели от департамент „Архитектура“, студенти и външни гости

Гл. ас. д-р арх. Климент Иванов е преподавател в департамент „Архитектура“ на НБУ и основател на проектантско бюро „Климент Иванов Архитекти“. Научните му занимания са в сферата на жилищните сгради и високото пространство в тях. Професионалните му интереси са в обществените и жилищните сгради, като и във възстановяването и адаптацията на съществуващи сгради и останки от тях.