facebook

ДепартаментАрхитектура

IX-та Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН - Модерност и устойчивост

IX-та Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН - Модерност и устойчивост

Организатор: департамент „Архитектура"

Ръководители: Проф. д-р арх. Георги Георгиев, д-р арх. Миряна Йорданова-Петрова

Екип: Проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р инж.арх. П. Столаров, гл.ас. д-р арх. Весела Попова, гл.ас. д-р.арх. Кл. Иванов, ас. арх. Д. Тилев, гл.ас. д-р арх. Г. Стефанова, д-р арх. Св. Андрейчин, доц. д-р арх. Зарко Узунов, ас. арх. П. Петров, доц. д-р ланд.арх. Веляна Найденова, доц. д-р арх. Ана Аврамова, гл.ас. д-р арх. П. Рилски, М. Колчева, студентка


Участници: Яна Цветкова, Люси Новокрещина, Емил Алексиев, Тюркян Хасан, Арх. Боян Стойчев, Арх. Нина Сергиева, Александрина Стойкова, Славяна Димитрова, Александра Петкова, Дарий Петров, Антония Христова, Светла Върбанова, Мартина Арсова, Арх. Йоана Петрова, Али Халил, Арх. Милена Никова, Арх. Анета Радева, Стефка Сиракова, Арх. Атанас Киризиев


Коридорното пространство на V и VII ет., 2-ри корпус на НБУ