facebook

ДепартаментАрхитектура

VII-ма Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН - Модерност и устойчивост

VII-ма Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН - Модерност и устойчивост

Организатор: департамент „Архитектура"

 

Ръководители: проф. д-р арх. Георги Георгиев, д-р арх. Миряна Йорданова-Петрова

 

Екип: проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р инж.арх. П. Столаров, гл.ас. д-р арх. Весела Попова, гл.ас. д-р.арх. Кл. Иванов, ас. арх. Д. Тилев, гл.ас. д-р арх. Г. Стефанова, д-р арх. Св. Андрейчин, доц. д-р арх. Зарко Узунов, ас. арх. П. Петров, доц. д-р ланд.арх. Веляна Найденова, доц. д-р арх. Ана Аврамова, гл.ас. д-р арх. П. Рилски,


Участници: арх. Айсел Исмаилова, Ани Кралева, арх. Анита Крамарска, арх. Антон Найденов, Атанас Киризиев, Биана Попова, Биляна Караджова, арх. Божена Вълчева, Денис Чолаков, Ивайла Жожгова, Иван Мутафчиев, Ивета Мигарова, Ивета Славчева, Иво Терзиев, Камелия Чобанова, Кети Георгиева, Лили Аткова, Маргарита Димова, арх. Мария Александрова, Милена Никова, арх. Митко Анатолиев, Ния Топалова, Петко Георгиев, Стефани Йовева, Таня Бангова, Йоанна Петрова

 

Коридорното пространство на V и VII ет., 2-ри корпус на НБУ