facebook

ДепартаментАрхитектура

Векът на Баухаус – конференция с международно участие, посветена на 100 години архитектурна школа „Баухаус“ и 10 години МП “Архитектура” в НБУ

Векът на Баухаус – конференция с международно участие, посветена на 100 години архитектурна школа „Баухаус“ и 10 години МП “Архитектура” в НБУ

Организатор:

департамент „Архитектура“ 

 

Ръководител:
проф. д-р арх. Георги Георгиев

 

Екип:
проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р инж. арх. П. Столаров, гл. ас. д-р арх. В. Попова, гл. ас. д-р арх. Кл. Иванов, ас. арх. П. Петров и др.

 

Участници:
студенти и преподаватели от МП „Архитектура“ на НБУ и от други университети в България, участници от чужбина

 

11 ноември 2019 година

 

Зала 310 - корпус 1, НБУ

 

Прикачени файлове