facebook

ДепартаментАрхитектура

проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н.

проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н.

 

Образование и научни степени

Магистърска  степен (1958 г.) ИСИ, София; Докторска степен  (1966 г.) и Доктор на архитектурните науки (1979 г.) ВИАС, София; Специализация във Франция (1974–1975г.)

 

Научни звания и университетска дейност

Доцент (1973 г.), Професор (1983 г.), Ръководител на катедра “Градоустройство” при УАСГ (от 1979 г. до 1986 г. и от 1995 г. до 2000 г.), Декан на Архитектурен факултет на УАСГ (от 1985 г. до 1993 г.). Преподава във Варненския свободен университет от 2006 до 2020 г. Председател на Научната комисия по архитектурни, строителни и минни науки към Висшата Атестационна Комисия при Министерския съвет на Р. България от 2000 до 2010 г.

 

Съосновател на специалност „Архитектура“ в НБУ София

С личната покана на проф. Богдан Богданов през 2003 г. проф. Иван Никифоров и проф. Росица Никифорова започват работа по създаване на специалност „Архитектура“ към Нов Български Университет, София.

Намеренията са амбициозни. Обсъдена е възможност в учебните планове и програми  да се търси по-добър баланс между инженерни и архитектурни дисциплини и изкуствата. Проф. Богданов  предоставя  свобода да се подходи творчески към задачата. Почти година време е посветена на създаване на учебните програми, на анализи и сравнения с учебните планове и програми на TU Wien (Technische Universität Wien) и специалността Архитектура в Akademie der bildenden Künste Wien,  на School of Architecture в TUT (Tampere University of Technology), Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO), на Архитектурното училище в Бордо. Важна предпоставка е обвързаността на нашето архитектурно образование с традицията на Южно-германската школа – там, където са се учили първите български архитекти. Затова и задължителните държавни изисквания за регулираната професия „Архитектура“ в България все още произтичат именно от тази традиция. На дневен ред е и изискването да има обособен Архитектурен факултет.

При инженерните дисциплини проф. Никифоров и проф. Никифорова заедно с проф. Боян Димитров, един от най-артистичните конструктори на УАСГ, стигат до идеята, че една обща учебна програма „Изкуство конструиране“ ще бъде най-подходяща за архитектите, вместо няколкото тежки инженерни програми.

Проф. Иван Никифоров се заема с Историята и теорията на градоустройството и то в аспекта „Архитектура на града“, позиция която изгражда специалиста като отговорен както за функционалното съдържание, така и за художествения образ на градовете. Проф. Росица Никифорова поема Историята и теорията на интериора и дизайна в архитектурна среда – учебни програми, обогатени от опита на споменатите европейски университети, програми, разглеждащи информативната функция на формата, процесите на възприятие и отговарящи на засиления интерес към ефективните резултати от тази проектна дейност.

Процесът за привличане на подходящите преподаватели също отнема доста време. Проф. Богданов предоставя пълно доверие към опита на проф. Никифоров като изявен градостроител и дългогодишен декан на Архитектурния факултет на УАСГ за избор на преподаватели. Стремежът е да се формира екип от качествени специалисти, способни да предоставят актуално знание и едновременно притежаващи проектантски опит. Поканени са проф. Константин Бояджиев, проф. Тодор Кръстев, проф. Любомир Сиврев, арх. Миряна Йорданова, проф. Пеньо Пенев, доц. Марта Петрова, арх. Гергана Стефанова, ландшафтен арх. Велянка Найденова (на ландшафтния дизайн също е поставен акцент и са отделени повече часове).

В поредицата от срещи при активното лично участие на проф. Богданов са одобрени представените програми и учебни планове, междувременно обсъждани и с проф. Екатерина Русинова, ръководител на департамент  „Пластични изкуства“. На нея проф. Богданов възлага задачата в сътрудничество с проф. Иван Никифоров и проф. Росица Никифорова да доведе до формализиране на новата магистърска програма „Архитектура“ и до обявяването на прием на студенти. Този процес е дълъг наистина и преминава през всички следващи инстанции: съвет на департамента, ректорски съвет. По-късно арх. Миряна Йорданова е подпомогната от основателите на специалността за прецизиране на създадените вече учебни програми във връзка с предстоящата акредитация на специалността. Утвърждаването на специалността „Архитектура“ е факт.

 

Публикации

Автор на научно-изследователски трудове по градоустройство и на учебници за студенти. Книги: Градоустройството в България през ХХ и XXI век в контекста на европейското,История на градоустройството, Планиране на селищата, Търговски центрове, Магазини – проектиране и обзвавеждане, Заведения за обществено хранене, Супермаркети – проектиране и обзавеждане. Синтез на изкуствата в градските пространства, Обновяваване на центровете на градовете, Улици и площади – архитектурно художествени проблеми, Политика на държавната и местна администрация в планирането на мрежата за обществено обслужване в градовете на Р.Б. при социално ориентираната пазарна икономика, Специализирани центрове за търговия и услуги – съвременен отговор на новите нужди в развитието на София.

 

Проекти и реализации

Работи предимно в областта на градоустройството, търговските сгради и комплекси и синтеза на изкуствата в градската среда. Автор е на проекти и реализации на общи градоустройствени планове на градски центрове, площади, улици, търговски и жилищни комплекси, паметници, хотели и др. у нас и в чужбина (у нас – Русе, Пловдив, Варна, София, Пазарджик, Тетевен, Благоевград, Пещера, Димитровград, Видин, Кюстендил, Попово, Перник, Лом, Силистра, Кърджали, Момчилград, Банско, Бургас, Банкя, Свищов, Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Шабла, Стрелча и в чужбина – Антверпен, Карлсруе, Кабинда, Белгород и др.). Участвал е в проекти ОВОС. Участвал е с успех и в многобройни национални и международни конкурси.

 

Награди

За творчески постижения проф. Никифоров е награждаван многократно: Награда от “Интерарх” за жилищен район “Крайморие” (1985 г.), Почетна грамота на  Министерство на културата за принос в развитието и популяризирането на българската култура (1999 г.), Награда на годишен преглед на САБ за Ландшафтно-устройствен план на хидроенергийна каскада “Горна Арда” (2000 г.), Награда ВАРНА за значими постижения в научната и преподавателската му дейност, за разработения от оглавявания от него екип ”Предварителен градоустройствен план на гр. Варна” (2009 г.)