facebook

ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Росица Никифорова

проф. д-р арх. Росица Никифорова

 

Образование и научни степени

Магистърска (1966) и Докторска степен по архитектура (1986) – ВИАС, София; Специализация на ЮНЕСКО в Германия (1972).

 

Дейности и научни звания

Доцент ВАК (2005), Професор ВАК (2009).

 

Съосновател на специалност „Архитектура“ в НБУ София.

 

Преподавател

Преподавател в НБУ – София, ВСУ – Варна, Университет Никола Тесла – Белград, МАРХИ – Москва с лекционни курсове по Интериор и Дизайн, Дизайн за архитектурата, Културно наследство, Архитектура на търговски и бизнес-сгради и комплекси, Интегрирани комплекси.

 

Създател и Председател на УС на неправителствена организация Варна Дизайн Форум (ВДФ).

 

Практикуващ архитект; Член на САБ, КАБ и IUA; Експерт по културно наследство.

 

Последни публикации

Автор на статии в професионални издания, автор на книги: „Интериор&Дизайн – НБУ София 2019–2020“ (2021), „Школата Баухаус и архитектурата на българското Черноморие“ (съставител и автор, съвместно с авторски екип (2019), Ентеријер – историја и теорија (2019), Effix Pavilion in Seaside Park Varna International Contest, (2017), Urbanity book (From the spatial division of urban functions to their integration: THE BULGARIAN EXPERIENCE), Polimi, Milano (2016); Дизайн в архитектурна среда (2011), „Интериор – история и теория“ (издания 2008, 2012).

 

Последни архитектурни реализации и проекти

Жилищно-офисна сграда във Варна (2022), Селска къща – реконструкция и адаптация (2021), Международен конкурс за нов градски център В. Търново (2019), Културно-историческо наследство в ОУПО на общините: Стара Загора, Сливен, Лясковец, Вършец, ЕО за КИН на Морски пространствен план за развитие на Република България  2021–2035 (2021); Женски пазар в София – търговски сгради и пешеходно-рекреационна зона (2004-2005, 2012-2014), Търговска и бизнес-сграда в София (2010).

 

По-важни награди

Златен медал за най-добър дипломен проект от САБ (1966), Сребърен плакет “Кольо Фичето” (1971), Награди САБ за принос в архитектурното творчество (1981, 2000), Награди Интерарх (1981, 1985, 2012), Награда на ВСУ “Черноризец Храбър” (2006), Награда на САБ и КАБ за книгата „Интериор – история и теория“ (2008), Награда ВАРНА (2011), Златен нагръден знак „20 години ВСУ Черноризец Храбър“ (2011), Награда на САБ за книга на двугодишния национален преглед на архитектурата (2012).