facebook

ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Константин Бояджиев - Почетен професор на НБУ

проф. д-р арх. Константин Бояджиев - Почетен професор на НБУ

Проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев е роден на 7 август 1942 година в гр. Враца. През 1971 година завършва архитектура в Университет за архитектура, строителство и геодезия, София. От 1982 е доктор по архитектура от УАСГ.

 

Творческата кариера на проф. д-р арх. Константин Бояджиев е разностранна, свързана с развитието му като проектант, педагог и изследовател. Той притежава проектантски и педагогически опит в чужбина, бил е директор на „Център за архитектурознание“, Българска академия на науките (1995 - 2007), преподавател в няколко български университета сред които, „Нов български университет“, УАСГ, ВСУ – „Любен Каравелов“, ВСУ – „Черноризец Храбър“ и др. Сред преподавателската му дейност в чужбина могат да се отбележат университетите: Юнион – Белград и Университетски център в гр. Сетиф – Алжир.
Курсовете с които може да се отличи неговата преподавателска дейност са:

 

НБУ
- Съвременна архитектура І и ІІ
- Градоустройство І и II
- Архитектурна критика
- Обществени сгради и комплекси I и II
- Българската архитектура в европейския контекст
- ръководство на преддипломанти и дипломанти

 

УАСГ
- от 1987 г. до 2000 г. упражнения по градоустройство
- от 1997 г. до 1999 г. три години участие с лекции по програмата Темпус с рък. проф. Ив. Никифоров на френски език за студенти от Франция, Белгия и Италия
- 1997 г. курс “Съвременни архитектурни явления”
- от 2002 г. титуляр на курса “История на архитектурата на ХІХ и ХХ век”
- от 2003 г. упражнения по Основи на архитектурното проектиране
- от 2004 г. индивидуална подготовка на френски студенти по програма ЕРАЗМУС
Член на държавните дипломни комисии от 2003 г.

 

Алжир, Университетски център гр. Сетиф, главен асистент 1981 – 1986 г.
- преподаване по френската система на ателиета от 3 преподаватели: ръководител на ателие лекции и упражнения за всички видове сгради до дипломна работа включително. Член на държавната дипломна комисия в Университета. Основател на първата научна група за училищни сгради (по темата на кандидатската дисертация).

 

ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна
Лекции: “История на съвременната архитектура” (ІІІ курс) и “Съвременни архитектурни явления” (ІV курс) архитектурна критика. ( IV курс)
Упражнения: Функционално проектиране на обществени сгради и комплекси (ІVкурс)
Ръководство на преддипломанти и дипломанти

 

ВСУ “Любен Каравелов” гр. София
Упражнения: Обществени сгради (ІІ курс)
Лекции: обществени сгради
Ръководство на преддипломанти и дипломанти

 

Проф. К. Бояджиев е изявен български учен в областта на архитектурната наука и критика, като може да бъдат споменати следните моменти от биографията му:

 

- Член на Националния комитет Васил Левски от 2003 г.
- Член на българската група на ДОКОМОМО към ЮНЕСКО, Париж от 1994 г.
- Председател на секция "История, теория и критика", Съюз на архитектите в България от 1992 г.
- Председател на международното жури за архитектурни книги и списания, Световно триенале по архитектура "Интерарх" 2000, 2003 и 2006 г., София.
- Председател на редколегията на сп. "Архитектура"
- Член на редколегията на сп. "Арх и Арт".
- Член на редколегията на сп. “Паветници, реставрация, музеи”
- Гл. редактор на Енциклопедия А-Я, част "Архитектура и строителство", акад. изд. Проф. М. Дринов, Българска академия на науките. Гл. редактор на тритомна енциклопедия.
- Национален докладчик на световните конгреси на Международния съюз на архитектите (MCA) - Берлин, 2002 г. и Барселона 1996 г.
- В листата на почетните гости и докладчици в Берлин, 2002 г.
- Член на СНС по архитектура при ВАК от 1995 г. и на НС на ЦА-БАН от 1995
- Рецензии за хабилитационни процедури (доктори, доценти, професори) – над 20

 

Като проектантска дейност може да се отбележи, че той е автор на множество проекти сред които:


- къщи и вили
- индивидуални сгради и мотел в гр. Сетиф, Алжир
- градоустройствени разработки и териториални схеми чрез НИС за градовете Лом, Плевен, Мизия
- Дом на красотата – гр. Пазарджик (преустроен)
- Дом на красотата – гр. Ямбол (преустроен)
- Малка административна сграда на “Агромашинаимпекс” на бул. “Ст. Лепоев” (днес бул. Константин Величков) – разрушена
- Проект за разширение на Читалище в гр. Елена
- Участие в над 20 архитектурни национални конкурси с 6 откупени проекта между които: за летище София в колектив с ръководител инж. Р. Младжов, за център на гр. Смолян (втори конкурс) в колектив с ръководител арх. Вл. Балкански; 3 конкурса за православни храмове в Смолян (откупен), Силистра, София (индивидуално); за центъра на гр. София (индивидуално); градоустройствени конкурси за гр. Пещера, Левски; студентски град в Благоевград (колектив); конкурс за детски съоръжения, 1978 (откупен, индивидуално), първият студентски конкурс на САБ, 1970, ІІ награда.

 

Проф. К. Бояджиев е отличаван многократно за своята професионална и обществена дейност - носител е на два сребърни медала (най-високо отличие) от национални прегледи на българската архитектура, 1992 г. и 1998 г., златна значка на БАН, златна значка на Съюза на архитектите в България и пр.


Проф. д-р арх. Константин Бояджиев е свързан трайно с НБУ, със създаването и утвърждаването на магистърска програма „Архитектура“ в НБУ. Приносите на проф. д-р арх. Константин Бояджиев за утвърждаване и развитие на МП „Архитектура“, както и неговите заслуги към формирането на НБУ като водеща българска образователна институция, намират признание в определянето му като Преподавател на годината в НБУ за 2010г. Той е и първи носител на Награда на Ректора на НБУ и почетен професор за 2015г. Напуска ни в гр. София на 19-ти септември 2020г.