facebook

ДепартаментАрхитектура

„Архитектура и светлина. Съвременни тенденции“

gst-koritza-kniga-a-l_184x250_fit_478b24840a

„Архитектура и светлина. Съвременни тенденции“

Гергана Стефанова

Научни и учебни издания

Монографичният труд „Архитектура и светлина. Съвременни тенденции“ с автор д-р арх. Гергана Стефанова има теоретично и практическо приложение. Той е необходим и полезен за всички, ангажирани в архитектурната професия – теоретици и практици, както за студенти, изследователи и по-широк кръг читатели.

Изследвани са значението на светлината за здравето ни, за възприемането на архитектурните обекти и интериори, основни композиционни средства, свързани с естествената и изкуствената светлина, ролята на светлината в нощния пейзаж на града. Подробно са разгледани принципи и норми за осветление в различни архитектурни пространства – обществени и жилищни, паркове и градини, както и тенденциите свързани с екологията и бъдещето на планетата ни.

Актуалността на това изследване е продиктувана както от важната роля на светлината при възприемане на архитектурната среда, така и от липсата на достатъчно научни проучвания в специализираната българска и чужда литература по отношение на този проблем. Монографията има за цел да разшири познанията на читателя за ролята на естественото и изкуственото осветление - както в областта на архитектурното формообразуване, така и по отношение на практиката на архитектурното проектиране и обучението на студенти по архитектура.

 

Арх. д-р Гергана Стефанова завършва УАСГ специалност „Архитектура“. Занимава се с проектиране на обществени, жилищни сгради и интериори, също така с преподавателска и изследователска дейност, главно в областта на употребата на светлината в архитектурата и обществените пространства. Автор на книгата „Архитектура и светлина, съвременни тенденции“. Участва в активно в създаването на програма „Архитектура“ и преподава в НБУ от 2006 година.  Специализирала е в престижното училище „Екол Камондо“, Париж и е носител на редица награди на САБ.