facebook

ДепартаментАрхитектура

Архитектура за хора от третата възраст

korica-pr_184x250_fit_478b24840a

Архитектура за хора от третата възраст

Пламен Рилски

Научни и учебни издания

 

Изследователската дейност на арх. Пламен Рилски е свързана със систематизиране на достиженията и изследване на възможностите при създаването наа Архитектура за хората от третата възраст.
В тази първа част се разглеждат подходите при проектирането на сгради и комплекси за предоставяне на социални и медицински грижи. В следващите части се анализират принципите и особеностите на техните Екстериорни и Интериорни решения.