facebook

ДепартаментАрхитектура

Сборник научни доклади на департамент "Дизайн и архитектура"

sbornik-statii-dizain-i-arhitektura-2011-2012-184x250-fit-478b24840a_184x250_fit_478b24840a

Сборник научни доклади на департамент "Дизайн и архитектура"

Сборници

В настоящия сборник са публикувани научни доклади, изнесени на две междууниверситетски конференции, организирани от департамент „Дизайн и архитектура", НБУ - „Дизайн и архитектура - теория, практика и взаимодействие", 2011 г. и „Креативни практики и устойчив дизайн", 2012 г. Публикуваните доклади отразяват научните, теоретичните изследвания, съвременното състояние и посоките на развитие в областта на интериорния, графичния, модния и текстилния дизайн, дизайна за детска среда, компютърните средства в дизайна, архитектурата, „зелените" практики в съответните области, както и концепции за устойчиво развитие. Сборникът предполага и актуализация на редица въпроси, свързани със същността на дизайна и архитектурата, разбирани днес. Изданието е посветено на двадесет годишнината от създаването на Нов български университет.