facebook

ДепартаментАрхитектура

Сборник научни публикации – 3/2014

sbornik-3-korica-184x250-fit-478b24840a_184x250_fit_478b24840a

Сборник научни публикации – 3/2014

Сборници

Брой 3/2014 г. е структуриран в четири раздела – Архитектура, Интериорен дизайн, Мода и Изящни изкуства. Представени са научни проучвания и новости в споменатите области. Изданието предизвиква интерес не само сред специалисти и студенти, а и сред по-широка публика.

Изданието е ценен принос към политиката на разширяване на изданията на Нов български университет в нови области на знанието. То е важна стъпка за реализирането на научния и изследователски потенциал на преподавателите в представените департаменти и е важно средство за привличане на специалисти в областта на изкуствата дизайна и архитектурата за проекти на НБУ.