facebook

ДепартаментАрхитектура

Департаментен семинар „Българската традиционна къща в контекста на балканската архитектура” в базата на НБУ в Созопол

Департаментен семинар „Българската традиционна къща в контекста на балканската архитектура” в базата на НБУ в Созопол

Организатор: департамент "Архитектура"

Водещ: доц. д-р арх. Георги Георгиев – ръководител на департамент „Архитектура“,

Участници: преподаватели от департамент "Архитектура"

30 - 31 октомври 2015 година, Созопол

Прикачени файлове