facebook

ДепартаментАрхитектура

Междудепартаментен семинар с международно участие "Мениджмънт на жилищните сгради в режим на етажна собственост"

Междудепартаментен семинар с международно участие "Мениджмънт на жилищните сгради в режим на етажна собственост"

Организатори: департамент „Архитектура“ и департамент „Бизнес администрация“

Водещи: доц. д-р арх. Георги Георгиев – ръководител на департамент „Архитектура“,
г-н Йозас Антанайтис – Президент на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва

Модератори: доц. д-р арх. Георги Георгиев и доц. д-р Иван Боевски – преподавател в департамент „Бизнес администрация“

Участници: студенти и преподаватели от департаменти „Архитектура“ и „Бизнес администрация“,
делегация на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва

05.06.2015 10.00 часа, Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Събитието беше посветено на въпросите на управлението и поддръжката на жилищните сгради в режим на етажна собственост в контекста на европейския опит в тази област.

- законова регламентация за поддържане и управление на жилищните сгради,
- необходими институции – държавни и частни, които да осъществяват и регулират дейностите по управлението и поддръжката на жилищния сектор,
- изграждане на капацитет за подготовка на експерти в жилищния сектор.

Г-н Йозас Антанайтис е президент на Камарата по поддръжка и управление на жилищата – Република Литва.
Камарата по поддръжка и управление на жилищата в Литва координира дейностите на национално и международно нива и представлява интересите на своите членове – собственици на жилища и етажни собствености в страната. Тя защитава правата на тези собственици, подпомага управлението и поддръжката на жилищните сгради, осъществява контрол върху дейностите, както и подпомага развитието на нормативната рамка, професионалната подготовка и обучение на необходимите професионалисти в сектора.