facebook

ДепартаментАрхитектура

Открита лекция и семинар "СОФИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ: Развитие на градската структура"

Открита лекция и семинар "СОФИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ: Развитие на градската структура"

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Лектор: арх. Петър Диков - главен архитект на гр. София

 

Модератор: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

 

Участници: студенти и преподаватели от департамент "Архитектура"

 

22.01.2015 г., 13:00 часа, галерия УниАрт

 
 
Проведеното събитие е пряк резултат от целенасочената политика на департамент „Архитектура“ на Нов български университет  да се работи в тясно сътрудничество със световни и български архитекти-практици, като се срещат редовно студентите от МП "Архитектура" и академичната общност на университета с тях.

 

През 2013 г. е основано Академично Архитектурно Ателие към НБУ, ръководено от проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров. През месец март 2013 г. ААА успя да реализира работна седмица с един от най-изявените световни архитекти – проф. арх. Даниел Либескинд, който спечели конкурса за градоустройствен ансамбъл на мястото на взривения през 2001 г. Световен търговски център в Ню Йорк, проектирал Еврейския музей в Берлин, и мн. др. Даниел Либескинд работи с 59 студенти по архитектура от НБУ. От тогава насам са проведени редица срещи, семинари, открити лекции и ателиета с практикуващи архитекти.

Петър Диков е роден през 1953 г. в гр. София. Завършил е някогашния Висш институт за строителство и архитектура. Почти цялата му кариера преминава в Националния център по териториално и селищно устройство – до март 2006 г., когато бива назначен за главен архитект на столицата. Ръководил е десетки проекти - за планове на Казанлък и Поморие, проучване за „Бизнес парк София“. Участвал е в изготвянето на общия устройствен план на София. Ръководител е на екипа за плана на Златни пясъци. С курорта се гордее и го смята за един от десетте най-добри в Европа. Проектирал е и хотелите „Адмирал“, „Хавана“, „Екселсиор“, „Перла“.