facebook

ДепартаментАрхитектура

Практически семинар „на терен“ „Част и цяло“ при реконструкции на съществуващи сгради (НБУ)

Практически семинар „на терен“ „Част и цяло“ при реконструкции на съществуващи сгради (НБУ)

Организатор: департамент „Архитектура“


Водещ: доц. арх. Зарко Узунов

 

Участници: студенти от МП „Архитектура“

 

02.07.2015 г., зала 704 - корпус 2


Участниците в семинара се запознаха с интересна практическа информация, отнасяща се до архитектурното строителство и неговата специфика „на терен“.

Доц. арх. Зарко Узунов има научни интереси в областта на архитектурното и културно наследство, интердисциплинарните връзки на архитектурата с хуманитарните науки в полето на темата за „промяната“, като преобразувания.