facebook

ДепартаментАрхитектура

Пътуващ семинар и фото пленер "Ден на цвета"

Пътуващ семинар и фото пленер "Ден на цвета"

 

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Ръководители: ас. д-р арх. Светослава Андрейчин, доц. д-р арх. Анна Аврамова

 

Участици: студенти от 10-ти семестър на МП "Архитектура"

 

22 март 2019 година

Прикачени файлове