facebook

ДепартаментАрхитектура

Семинар "Апробация на учебната програма на специализация „Жилищна политика” към магистърска програма „Архитектура”

Семинар "Апробация на учебната програма на специализация „Жилищна политика” към магистърска програма „Архитектура”

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Водещи: доц. д-р арх. Георги Георгиев, арх. Миряна Йорданова

 

Модератори: проф. д-р арх. Константин Бояджиев, д-р Елеонора Гайдарова

 

Участници: студенти от 8 - 10 семестър на МП "Архитектура"


17 април - 15 май 2015 г., НБУ

През пролетния семестър на 2014 - 2015 академична година, чрез поредица от семинари, организирани в четири модула, пред студентите от 8 - 10 семестър на МП "Архитектура" беше представена новата специализация "Жилищна политика". Тя е разработена по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика” на програма „Архитектура” – Департамент „Архитектура” на Нов български университет. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прикачени файлове