facebook

ДепартаментАрхитектура

Семинар "Представяне на продуктите на фирма Pipelife"

Семинар "Представяне на продуктите на фирма Pipelife"

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Лектор: инж. Иван Цанов - представител на фирма Pipelife, България

Модератор: доц. д-р арх. Георги Георгиев


Участници: студенти от 8 - 12 семестър на МП "Архитектура"


16 април 2015 г., 14.00 часа, зала 116 – втори корпус на НБУ


Семинарът запозна студентите от МП "Архитектура" с продуктите на фирма Pipelife, България. Компанията Пайплайф е сред лидерите - световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Фирма "Пайплайф България" ЕООД - част от Компанията "Пайплайф" с централа в Австрия, е дъщерна фирма на "Винербергер" - Австрия. Дейността на Пайплайф е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение. Системите Пайплайф намират успешно приложение както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

Инж. Иван Цанов е специалист в българския клон на фирма Pipelife.