facebook

ДепартаментАрхитектура

Семинар "Представяне на проекти на студенти от МП "Архитектура"

Семинар "Представяне на проекти на студенти от МП "Архитектура"

Организатори: департамент "Архитектура", Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

Водещи: проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров - директор на Програмния съвет на департамент "Архитектура", гл. ас. д-р Юлияна Гълъбинова - декан на бакалавърски факултет, Елза Григорова  - Областен информационен център - София
 
Участници: студенти и преподаватели от МП "Архитектура"

 

12 май 2015 година, 14:30 часа, галерия УниАрт
 
По време на семинара бяха представени при изключителен интерес от страна на присъстващите проекти на студенти от МП "Архитектура" към департамент "Архитектура" за обновяване на обществени пространства и сгради в центъра на София.