facebook

ДепартаментАрхитектура

Семинар: "Презентация на АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2015 - конкурс за студенти и професионалисти –архитекти и инженери"

Семинар: "Презентация на АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2015 - конкурс за студенти и професионалисти –архитекти и инженери"

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Лектор: Мария Найденова - изпълнителен директор на ГРАДЪТ Медиа груп

 

Модератор: доц. д-р арх. Георги Георгиев ръководител на департамент "Архитектура"

 

Участници: студенти от МП "Архитектура" от 8 - 12 семестър

 

21.04.2015 година, 14.15 часа, зала 116 - 2 корпус

Г-жа Мария Найденова, изпълнителен директор на ГРАДЪТ Медиа груп, запозна присъстващите със спецификата на конкурса и регламента за участие в него. Посочи, че АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2015 е конкурс за студенти и професионалисти – архитекти и инженери до 30 години, организиран от специализирания вестник „Строителство градът”, в който участват като ментори водещи български архитекти от практиката. След това представи условията за участие в конкурса. Трите направления, в които трябва да бъдат изготвени проектите са:


- Градове на бъдещето


- Сгради на бъдещето


- Инфраструктура на бъдещето


Г-жа Мария Найденова изтъкна, че наградите, освен парични, са и платени стажове в компании-партньори на инициативата. Проектите могат да се подават онлайн, както и журирането ще бъде онлайн – около 15.07.2015 г.