facebook

ДепартаментАрхитектура

Студентски семинар по архитектурно заснемане

Студентски семинар по архитектурно заснемане

Организатор: департамент "Архитектура"

 

Партньор: Община Враца

 

Ръководител: д-р Климент Иванов

 

Лектор: проф. Маргарита Коева, д.н.

 

Ментори: проф. Маргарита Коева, д.н; д-р Климент Иванов; хон. преп. Димитър Гочев

 

Участници: 12 студенти от МП „Архитектура”

 

20 – 24 октомври 2014 г., НБУ, гр. София, гр. Враца

 

Департамент „Архитектура” организира студентски семинар по архитектурно заснемане, който включи практическа работа по реални архитектурни обекти, представляващи недвижими културни ценности. Проектите бяха показани на изложба.


Архитектурното заснемане е фундаментална техника за архитектурно проектиране при съществуващи исторически или съвременни сгради и съоръжения. То е първата стъпка при работа по тяхното преустройство или реконструкция с цел бъдещо съхранение, обновяване и социализиране.