facebook

ДепартаментАрхитектура

Актуално

8_678x410_crop_478b24840a
01.03.2023 15:32

Изследователски проект: Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings (INCEPT)

 

 

INCEPT

Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings

 

Експертен екип от департамент „Архитектура“ на Нов български университет с ръководител проф. д-р арх. Георги Георгиев изпълнява проект INCEPT, който се финансира по програма Erasmus+, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в сферата на висшето образование“. Проектът се изпълнява в периода 2022-2025 г. и НБУ е водещ партньор в консорциум с Факултета по архитектура на Университета в Загреб, Хърватия, и Факултета по градско и регионално планиране на Университета по архитектура и градоустройство „Йон Минку“, Букурещ –  Румъния.

 

               

 

Сградният фонд има значителен отпечатък върху околната среда и допринася за около 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Въздействието на сградите върху околната среда включва не само емисиите на парникови газове от потреблението на енергия, но и използването на материали и ресурси, генерирането на отпадъци, въздействието върху водните системи и др. Както е предвидено в Европейската рамка за устойчиви сгради Level(s), добре проектираните и добре функциониращи сгради, които осигуряват неутрални по отношение на климата, здравословни и устойчиви пространства за хората, следва да бъдат в основата на всяко общество и неговите усилия за справяне с негативните последици от изменението на климата.

 

Кризата, свързана с изменението на климата, е сред нас и е необходима проактивна и решителна промяна на образователната парадигма, за да се ускори преходът към общество с нулеви нетни въглеродни емисии. Проектът INCEPT има за цел да даде възможност на студентите по архитектура да приемат предизвикателствата на устойчивото проектиране и да развият фундаментални "зелени" умения. Проектът се стреми да подготви лидерите на зелената трансформация на застроената среда чрез добре балансиран интегриран подход, който съчетава ключови теоретични концепции с обучение, основано на опита.

 

Проектът INCEPT има за цел да създаде, утвърди и приложи иновативно учебно съдържание по устойчива архитектура в рамките на магистърските програми по архитектура в университетите, които участват като партньори по проекта. Това ще подпомогне създаването на критични знания и "зелени" умения, които се основават на ключови принципи за проектиране на ниско енергийни и устойчиви сгради. Проектът предвижда създаването на ателие за проектиране на климатично неутрални сгради, в което ще се тестват на практика концепции и инструменти за проектиране на ниско енергийни и нулево-енергийни сгради като част от обучение, основано на опита в екосистемата на "живата лаборатория".

 

Стратегическият резултат от проекта INCEPT е сближаването на образованието по архитектура с основополагащите енергийни и климатични цели на зеления преход в Европа. Проектът ще интегрира инструменти и стратегии за ниски и нулеви въглеродни емисии в основните модули по архитектура и ще ги допълни с обучение, основано на опита. Това ще даде възможност за създаване на иновативна учебно съдържание, ориентирано към бъдещето, което да отговори ефективно на необходимостта от неутрална по отношение на климата, устойчива и приобщаваща застроена среда.

 

 

 

Снимка 1 – Откриване на срещата на консорциума по проект INCEPT в галерия УниАрт на НБУ

 

 

 

Снимка 2 – Откриване на срещата на консорциума по проект INCEPT в галерия УниАрт на НБУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 3 – Обсъждане на Ателие за проектиране на климатично неутрални сгради