facebook

ДепартаментАрхитектура

VIII-ма Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН „Модерност и устойчивост“

VIII-ма Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН „Модерност и устойчивост“

 

Организатор: департамент „Архитектура“

 

Ръководител: д-р арх. Миряна Йорданова-Петрова, доц. д-р арх. Георги Георгиев

 

Екип: доц. д-р арх. Георги Георгиев, проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р арх. П. Столаров, доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова, гл. ас. д-р арх. Весела Попова, гл. ас. д-р арх. Климент Иванов, арх. Петър Петров - докторант

 

Участници: Студенти от IІ-VI курс, дипломанти и алумни на МП „Архитектура“, департамент „Архитектура“ - Ала ал Мала, Александра Петкова, Александрина Стойкова, Али Халил, Амер Баруди, Ангел Грънчаров, Анета Манолова, Антония Христова, Атанас Киризиев, Денис Чолаков, Елица Тодорова, Ирен Станикина, Кирил Кирилов, Лили Аткова, Любомир Кошев, Милена Никова, Надежда Ангелова, Нина Сергиева, Петко Георгиев, Стефани Йовева, Яна Дзаннато, арх. Ивета Мигарова, арх. Митко Аврамов

 

Коридорното пространство на VII ет., 2-ри корпус на НБУ

 

23 май–7 юни, 2018

 

Прикачени файлове