facebook

ДепартаментАрхитектура

доц. д-р Пламен Рилски

доц. д-р Пламен РилскиДепартамент: Архитектура

Телефон: -

E-mail: p_rilsky@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 18:00-20:00 508 + Б1: p_rilsky@mail.bg +Б2: Вайбър и Месинджър II Корпус,Вторник 12:30-14:30 508 + Б1: p_rilsky@mail.bg +Б2: Вайбър и Месинджър II КорпусПрофесионална автобиография:

2023 г. - НБУ, Магистърски факултет, Доцент
Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:
Сградостроителство 1 и 2 част
Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2016 г. – 2022 г. НБУ, Магистърски факултет, Главен асистент
Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:
Сградостроителство 1 и 2 част
Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2013 г. - 2014 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Хоноруван преподавател
Провеждане на Упражнения по:
Жилищни сгради 1 и 2 част

2011 г. - 2013 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Асистент
Провеждане на Упражнения по:
Жилищни сгради 1 и 2 част

2010 г. - 2015 г. НБУ, Магистърски факултет, Хоноруван преподавател
Провеждане на Тренинг курс по:
Градоустройство – „Бизнес паркове“

2003 г. - 2011 г. УАСГ, катедра „Жилищни сгради”, Хоноруван преподавател
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част

2003 г. – AРХИбау ООД, Основател и Управител
Проектиране, консултиране, менажиране

1997 г. – 2003 г. ФРГ, Щутгарт, Архитектурни бюра
Архитект, Проектархитект, Ръководител проект
Публикации: