ДепартаментАрхитектура

Преподаватели

доц. Зарко Узунов

доц. Зарко Узунов

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Гергана Стефанова

гл. ас. д-р Гергана Стефанова

гл. ас. д-р Климент Иванов

гл. ас. д-р Климент Иванов

гл. ас. д-р Пламен Рилски

гл. ас. д-р Пламен Рилски

ас. Петър Петров

ас. Петър Петров

д-р Виолета Шатова

д-р Виолета Шатова

д-р Светослава Андрейчин

д-р Светослава Андрейчин

преп. Димчо Тилев

преп. Димчо Тилев

проф. д-р Асен Писарски

проф. д-р Асен Писарски

проф. д-р Георги Георгиев

проф. д-р Георги Георгиев

проф. д-р Константин Бояджиев

проф. д-р Константин Бояджиев